Ett sätt att stärka integrationsprocessen är att satsa på individanpassad och yrkesspecifik SFI-undervisning.Man

– Eftersom nyanlända befinner sig på så olika nivå vad gäller utbildning och studievana så är svenskundervisning som utgår från individens förutsättningar, ett framgångsrecept. Svenskundervisningen bör fokusera på yrkesspråket och ge nödvändig kunskap för att veta hur respektive yrke fungerar i Sverige. Detta för att de nyanlända så snabbt som möjligt ska komma in på den svenska arbetsmarknaden, säger Sam Yildirim, som arbetar på Länsstyrelsen i Stockholm och är initiativtagare till Svenska för yrkesutbildade, Sfx, ett samarbete mellan kommunerna i Stockholms län med syfte att ta tillvara nyanländas yrkeskompetens.

Stort behov av yrkesspecifik svenskundervisning

Han menar att nyanlända som ges möjlighet till Sfx-studier ofta stärker sitt självförtroende. Uppföljningar visar även att den som studerat Sfx ökar sina chanser att etableras på den svenska arbetsmarknaden med uppemot 25 procent. Behovet av yrkesspecifik svenskundervisning är stort och Sam Yildirim ser gärna att fler regioner i Sverige satsar på det.

– Svenskundervisning med koppling till ett specifikt yrke bidrar förstås till individens motivation och ger kunskaper som de verkligen har nytta av till vardags. Att satsa på yrkesspecifik SFI-undervisning kostar lite mer än traditionell SFI, men det är en investering i individen som ofta lönar sig många gånger om. Sfx är också ett effektivt sätt att tillvarata individens samlade kompetens och öka förutsättningarna för att de ska få nytta av sin yrkeskompetens även i Sverige, säger Sam Yildirim.