Men enligt grundarna av Kompis Sverige finns det ett enkelt sätt att lösa detta på. Idén att skapa möten mellan nyanlända och redan etablerade svenskar är inte ny. Oftast har det varit i form av ett tidsbestämt projekt, projekt där man varken arbetade effektivt eller tog upp gamla erfarenheter för att lära sig av dessa. Efter att ha sökt samma tjänst och inte fått den, började Natassia Fry och Pegah Afsharian att ventilera sin frustration över utvecklingen i Sverige.

Det är konstigt och skapar ett ojämlikt ingångsvärde inför ett möte.

– Vi pratade om hur uppdelat det är mellan nyanlända och etablerade svenskar och att utvecklingen går åt det sämre. Samtidigt var vi trötta på retoriken inom både statlig sektor och olika integrationsprojekt. Vi uppfattade det som att nyanlända blev stämplade som flyktingar oavsett var de kom ifrån och den etablerade svensken som guide. Det är konstigt och skapar ett ojämlikt ingångsvärde inför ett möte. Vi ser istället det hela som en tvåvägsprocess som måste bygga på ett jämlikt ingångsvärde, där förståelse skapas ur samtal och möten, menar Natassia.

 

En komplex fråga

 

Med detta i åtanke skapade Pegah och Natassia den ideella organisationen Kompis Sverige som arbetar för att förebygga utanförskap genom att skapa vänskapsrelationer mellan nya och etablerade svenskar.

– Idag kan det ta upp till sju år för en ny svensk att komma i kontakt med en redan etablerad svensk. Integration är en komplex fråga, men en enkel del av lösningen är att få människor att prata med och inte om varandra. Vi vet att det fungerar om man arbetar kvalitativt och långsiktigt, säger Pegah.

 

Pegah och Natassia

"Vi vet att det fungerar om man arbetar kvalitativt och långsiktigt". Foto: Kompis Sverige
 

Avsaknad av ett fungerande system

 

Utanförskapet växer alltmer och det beror på en rad olika faktorer. Retoriken och vad man väljer att lyfta fram kring integrationsfrågan har ofta en negativ inramning. Nyanlända placeras i olika bostadsområden där det redan bor många som befinner sig i en liknande situation. Det är även svårt att få jobb på arbetsplatser där människor olika från en själv jobbar.

– Jag tror att i Sverige har vi helt enkelt inte byggt upp ett fungerande system för att minska utanförskapet. Där spelar det civila samhället och ideella organisationer en väldigt viktig roll, men det är också något som Sverige som land måste ha en strategi för. Oavsett vad man tycker om invandring, när man väl har så många nyanlända varför inte skapa så bra förutsättningar för dem som möjligt att lyckas i samhället? Det kommer att gynna samhället i stort, säger Pegah.

 

Börja inkludera

 

Det finns ett enormt engagemang hos många människor samtidigt som det dyker upp bra initiativ. Men vi måste jobba med de grupper som upplever att de befinner sig i ett utanförskap så att de kan känna sig inkluderade i det svenska samhället.

Vi lever i en globaliserad värld vilket gör att det finns otroliga fördelar.

– Vi lever i en globaliserad värld vilket gör att det finns otroliga fördelar med att anställa oliktänkande personer från andra kulturer. Vi måste börja inkludera nya svenskar i vår vardag. Det hänger på oss, det är inget politiker kommer att kunna fixa på egen hand, menar Natassia. Engagera er!

 

Inspirerande möte:

 

skaka handAtt ha en person i ens närhet som inspirerar, guidar och pushar är guld värt. Natassia Fry och Pegah Afsharian pratar sig varma om betydelsen av att ha en sådan person i ens liv.

– Varje vecka träffar vi Eriana Spahiu, processledare och coach på vår samarbetsorganisation Inkludera Invest. Hon har en helt fantastiskt energi, är klok, konstruktiv, och on-point.  Vi båda lämnar alltid varje möte med henne inspirerade till att fortsätta göra vårt bästa. Alla borde ha en Eriana!