Vilka insatser krävs för att digitalisera skolan?Inger

– Ur ett kommunperspektiv krävs politisk enighet och långsiktiga beslut. Digitaliseringen av samhället och skolan är en fråga som bör hanteras på kommunnivå snarare än av varje enskild skola. Kommunpolitiker behöver formulera en övergripande strategi, våga fatta beslut och därefter investera tillräckligt för att strategin ska kunna förverkligas. En ordentlig introduktion och kontinuerlig digital kompetensutveckling för chefer och personal är andra viktiga faktorer för digitaliseringen av skolan. 

Vilka är digitaliseringens största fördelar?

– Digitaliseringen ger rätt förutsättningar för att alla barn och elever att få tillgång till de stödfunktioner de behöver. Tidigare var det enbart elever med exempelvis inlärningssvårigheter som gavs möjlighet till en egen dator. Väl genomtänkt lärande med stöd av teknik ger elever tillgång till läromedel med digitala stödfunktioner och såväl elever som lärare kan enklare arbeta oberoende av tid, plats och sällskap.

Vilka förändringar kan vi förvänta oss framöver?

– Digitaliseringen har nu fått genomslag ända ner på förskolenivå, mycket små barn är vana vid att använda digitala verktyg i sin vardag. Nu utvecklas många läromedel och dataprogram som på ett betydligt bättre sätt tillvaratar de möjligheter som erbjuds inom ramen för digitalisering. Digitaliseringen öppnar upp en mängd möjligheter för framtidens skola, men exakt hur dessa möjligheter kommer att utvecklas är svårt att säga.