Det är som vanligt en fråga om glaset är halvfullt eller halvtomt. Vi har kommit en bit på vägen med integrationsarbetet, men vi har fortfarande en del utmaningar att ta tag i.

– Det tar för lång tid som nyanländ innan man får chansen att lära sig det svenska språket. Regeringen måste se till att det finns möjligheter att lära sig svenska redan från allra första början. Vi vet att det är svårt att integrera sig i ett land och att lyckas på arbetsmarknaden om man inte kan språket, förklarar inrikesministern Anders Ygeman.

Nästa utmaning är att se till att få sysselsättning från dag ett och på så sätt kunna vara med och bidra till samhället och folkhushållet. Därför har regeringen jobbat med att ta fram praktikplatser, både inom den offentliga sektorn och den privata sektorn. Med införandet av praktikplatser blir det inte bara en passiv väntan på besked om uppehållstillstånd.

– Nu kan de nyanlända använda tiden till att lära sig språket, men även få praktik så att de kan göra nytta i det som kan bli deras nya land. Får man uppehålls- och arbetstillstånd blir det då lättare att få ett arbete.

Mångfald eller enfald?

Den grupp eller det samhälle som sluter sig inom sig själv och inte hämtar upp impulser och energi utifrån kommer att stagnera och till slut dö.

– Mångfaldens motsats är enfald. I och med att man möts och tar del av impulser mellan människor kan man utvecklas, menar Anders Ygeman.

Det är myndigheternas roll att se till att de nyanlända får den utbildning de behöver och har rätt till. Men det är även viktigt att folkrörelserna är med.

– Alla vi som lever i Sverige har en roll i att bryta isoleringen som nyanlända riskerar att hamna i. De kommer till ett land utan vänner och utan kontakter, det är en självklarhet att vi alla måste hjälpas åt och ge dem en schysst start i Sverige.

En investering i framtiden

Anders Ygeman hoppas och vill att vi inom en snar framtid ska få en mycket större andel människor som kommer till vårt land i arbete mycket tidigare. Det är inte enbart fördelaktigt för de nyanlända utan även för samhället som helhet, då kan de bidra till samhället mycket snabbare. Samma gäller utbildning i det svenska språket, de måste snabbt kunna ta del av den undervisning som SFI erbjuder, på så sätt kan de känna sig delaktiga i vår samhällsutveckling.

– Vi har en tuff utmaning framför oss, men om vi gör rätt saker, det vill säga om vi ser till att människor får utbildning och sätts i arbete tidigt kommer utmaningarna vi har idag kunna visa sig vara en bra investering i framtiden.