– Inget barn kan rå för vad som händer i livet men alla har rätt till ett bra liv, därför har samhället en skyldighet jämt emot barnen att se till att de får en trygg uppväxt, säger Jannike Klang vars familj för tredje gången är familjehem åt ett familjehemsplacerat barn.

Hon understryker vikten av att familjehemmen är väl medvetna om vad ansvaret innebär då en placering berör alla familjemedlemmar. Familjen i fråga måste vara stabil så att den kan utgöra en trygg bas i det placerade barnets liv.

– Det är tufft att ta hand om ett familjehemsplacerat barn, man måste avsätta tid och ha otroligt mycket tålamod.

Förutom att vara en trygghet i barnets liv ingår kontakt med bland annat skola och socialtjänst samt terapeuter som också finns till förfogande för alla familjemedlemmar vid behov. Det är viktigt att man tänker långsiktigt då man placerar ett barn och ser till att barnet hamnar i en för barnet bra familj.

– Vi är de här barnens back up i livet och vi ställer mer än gärna upp för att vi vet att det kan handla om skillnad mellan liv och död. Orkar man inte med en heltidsplacering kan en så kallad extrafamilj någon gång ibland vara ett alternativ värt att fundera över, avslutar Jannike Klang.