Antalet personer över 65 år kommer enligt SCB att vara över 2 miljoner år 2017. Majoriteten av befolkningen i åldrarna 65 år och äldre bor idag dessutom kvar hemma vilket innebär att behovet av anpassade bostäder kommer att öka framöver.

Många äldre bor i hus med bristande brandskydd. Bland äldre finns också många som inte själva kan fly undan eller släcka en brand. Idag får äldre ofta hjälp med att anpassa sitt hem utifrån aspekter såsom tillgänglighet, men få kommuner har med brandskyddet vid anpassningen av bostäder, detta trots att det finns bra och ofta enkla lösningar som kan ge äldre ett individanpassat brandskydd. Exempel är spisvakt, automatiska släcksystem och varseblivningshjälpmedel. Brandskyddsföreningen vill att alla kommuner ska erbjuda individanpassat brandskydd.

– Alla ska ha rätt till ett bra brandskydd, även dem som inte har förmåga att agera eller reagera vid en brand, ingen ska vara chanslös, säger Cecilia Uneram, Brandingenjör, Brandskyddsföreningen.