När förutsättningar för företagande i Sverige diskuteras finns kriminalitet sällan med som en viktig faktor. Men, den undersökning som Handelskammaren i Stockholm låtit genomföra visar att det är en mycket viktig aspekt av småföretagandet. I vissa områden kring Stockholm, exempelvis Norsborg och Hallunda, uppger åtta respektive sju av tio företagare med restauranger, närbutiker och servicetjänster att området blivit otryggare de senaste fem åren. Var tionde småföretagare i utsatta områden i Stockholms län funderar på att lägga ner eller flytta verksamheten.

Samtidigt talar man om ett ökande utanförskap med hög arbetslöshet i samma områden och frågan är vilket samband som finns mellan de två.

– Undersökningen har fått oss att fundera på vad som leder till vad. Ökar brottsligheten på grund av ökad arbetslöshet? Eller är det en hög brottslighet som gör att företagandet aldrig får fart i dessa områden vilket för med sig en hög arbetslöshet och ett utanförskap, undrar Maria Rankka, VD för Stockholms Handelskammare.

I rapporten framgår också att Sverige inte är ett så tryggt land som man kanske tror. Jämförelser som OECD har gjort visar att företag i Sverige utsätts för brott i högre utsträckning än i andra länder. Cirka 40 procent av svenska företag drabbas av brott och vandalism mot genomsnittet i OECD som är 25 procent.

En ond cirkel som måste brytas

En av Handelskammarens ambitioner med undersökningen är att inleda samtal med olika intressenter om dessa frågor. Politiker har de redan startat en dialog med och flera samtal kommer att initieras under hösten med andra parter.

Det som undersökningen visar är att det är de lokala småföretagen som drabbas av olika typer av brottslighet, som rån, utpressning och ungdomsligor som bedriver olaglig verksamhet i företagens närhet. Brottsligheten begränsar företagens vilja och möjlighet att expandera och anställa fler, vilket de hade kunnat göra under normala förhållanden.

– Det blir som en ond cirkel där utanförskapet ökar och arbetstillfällena blir färre samtidigt som brottsligheten ökar alltmer. För att bryta den onda cirkeln måste brottsligheten minskas så företag kan och vågar växa och anställa fler, ungdomar få jobb och en trygghet skapas i området, konstaterar Maria Rankka.

Förslag på åtgärder

I rapporten från undersökningen resoneras kring ett antal möjliga åtgärder som kan bidra till att brottsligheten minskar i dessa områden. Ökad lokal polisnärvaro tillhör de främsta och att polisen prioriterar den typ av brott som företagarna upplever som mest bekymmersamma. Andra förslag är att jobba mer med utbildningsinsatser i de områdena för att öka ungdomars anställningsbarhet.

– Men, vi ser även att frågan om hög eller låg brottslighet inom ett område är en fråga för stadsplanerare. När de planerar nya områden bör boende integreras med företagande och sociala aktiviteter för att skapa en miljö som främjar cirkulation av människor och en mer blandad grupp av besökare i området, fortsätter hon.

Undersökningen initierades av företag som är medlemmar i Handelskammaren. De ville att brottslighetens samband med företagandets villkor skulle utredas då de upplevde en allt större otrygghet i vissa utsatta områden runt Stockholm. Rapporten  presenterades under våren och har redan fått stor uppmärksamhet.

– Och häromveckan såg jag att polisen beslutat om extrasatsningar i Norsborg, vilket känns mycket positivt. Vi hoppas de utökar de satsningarna även till andra utsatta områden, avslutar Maria Rankka.