När larmen började komma om att  all TV och radio slagits ut runt Boråstrakten trodde de först att det var problem med transmissionsförbindelserna.

– Men, det visade sig vara ett mycket allvarligt sabotage som medförde att den 322 meter höga masten rasat ner på marken. Situationen eskalerade snabbt från att ha varit ett problem för Teracom att lösa till en nationell angelägenhet och en attack på en viktig samhällsfunktion, berättar Johnny Svedberg, vd på Teracom.

Teracom är en stor oberoende nätoperatör som bland annat ansvarar för de nationella public service-sändningarna och hanterar även hela blåljusnätet åt MSB.

De har naturligtvis övat olika krislägen tidigare men när det verkligen inträffar så ställs allt på sin spets och man får svart på vitt hur organisationen klarar av ett verkligt krisläge.

– Så här i efterhand är det väldigt glädjande att notera att vi klarade det mycket bra, det var en otrolig laginsats och ett effektivt samarbete mellan olika delar av organisationen, samarbetspartners, leverantörer och räddningstjänsten som tidigt var på plats, berättar han.

Krishanteringens olika etapper

Först behövde de säkra upp området runt den fallna masten så att personalen skulle kunna röra sig i området. De fick ta hjälp av en helikopter som på olika sätt säkrade den kvarvarande ”maststumpen”, drygt 100 meter hög.

Sedan påbörjades den faktiska krishanteringen som skedde i olika etapper.

  1. Redan dagen efter hade de kört ner två mobila master som kopplades in så att alla radiosändningarna kunde komma igång. 88 procent av invånarna i Borås hade hela tiden tillgång till P4 pga överlappande täckning från kringliggande sändare.
  2. Inom 48 timmar hade ytterligare två mobila master för TV-sändningar monterats på plats och många kunde börja se på TV igen. Masterna var bara ca 50 meter höga vilket innebar att sändningarna ändå inte nådde ut till alla i täckningsområdet.
  3. Parallellt med att de mobila masterna kopplades in påbörjades bygget av en 90 meter hög mast och efter två veckor var den driftsatt. Tillsammans med vissa omlokaliseringar av andra master fick de flesta därefter full tillgång till TV och radio.
  4. En ny högmast är nu under uppbyggnad som beräknas tas i bruk under det första kvartalet 2017.

Liknade ett katastrofområde

När de arbetade som intensivast i området så var över 50 personer igång samtidigt, vilket krävde en mycket effektiv organisation i en väldigt kaosartad miljö.

– Det var verkligen en katastrofkänsla på området när jag kom ner. Räddningstjänsten var där, poliser med hundar patrullerade området och alla våra medarbetare jobbade intensivt och koncentrerat med att lösa problemen, berättar Johnny Svedberg.

Ett annat problem att hantera var att säkra krafttillgången. När masten rasade slets även två elförsörjningskablar av till anläggningen. Elförsörjningen slogs automatiskt om till dieselgenerator i samband med masthaveriet.

– Men även det blev dramatiskt då dieseln var på väg att ta slut och vi inte kunde komma åt att fylla upp dieseltanken pga rasrisken från den kvarvarande masten. Under en period fanns det en risk att radion och TV:n skulle slås ut igen. Vi lyckades dock med hjälp av en helikopter säkra upp masten så vi kunde tanka diesel. Som en ytterligare säkerhet fraktade vi också ner ett mobilt dieselaggregat som back-up för att garantera den kontinuerliga driften för de provisoriska masterna, fortsätter han.

Avslutningsvis konstaterar han att det känns mycket bra att ha fått bevisat att Teracoms beredskap är mycket hög och att organisationen klarar av ett faktiskt katastrofläge otroligt bra.