– Medborgarna vill ha mer trygghet, men polisverksamheten växer inte i samma takt som tidigare, säger tidigare rikspolischefen Björn Eriksson som nu är ordförande i SäkerhetsBranschen.

SäkerhetsBranschen är en förening med cirka 150 säkerhetsföretag som medlemmar. Syftet är att samla aktörer inom säkerhet för att synliggöra och driva på säkerhetsfrågor för ett tryggare och säkrare Sverige.

Känner till utmaningarna inom polisen

Björn Eriksson är efter åtta år som rikspolischef medveten om polisens historia och de utmaningar som polisens organisation ställts inför tidigare och de utmaningar som polisen står inför nu.

– Jag tycker att man ska avlasta polisen med arbetsuppgifter som inte har renodlat polisinnehåll. På så sätt kan vi frigöra tid för polisen så att de kan fokusera på sådana uppgifter som inte kan eller bör utföras av privata aktörer.

Typen av brott förändras

Brottsligheten tar nya former och it-brott, hatbrott och internationella brott är exempel på brott som ökar. Men det finns även brott som minskar. Alkoholrelaterade brott och vissa typer av stölder går ner.

– Det beror också på hur man definierar brott. Exempelvis kvinnofridsbrott anmäls mer nu än förr men minskar troligtvis totalt sett. Däremot ser vi en ökning inom it-brottslighet och bedrägeribrott.

­ När brottsutövarnas arenor förändras måste polisen vara beredd både tekniskt och kompetensmässigt.

– Den spelare som har de ekonomiska resurserna växer snabbare vilket gör att de privata aktörerna är långt framme inom teknik som till exempel kameror, dna och it-utredningar. Det leder tyvärr till att polisen inom många tekniska områden hamnar i bakvattnet, så ett genomtänkt samarbete mellan polisen och näringslivet vore det allra bästa för alla parter.

Privata aktörer har en större roll än tidigare

Förr fanns tunnelbanepolis i Stockholm. Idag sköter privata vaktbolag om bevakning av tunnelbanan. Polisen har inte de resurser sin krävs och därför har vissa delar av polisens tidigare uppgifter lagts ut på privata företag.

– Det är privata säkerhetsföretag som sköter bevakningen av ambassader, riksdagen, semioffentliga platser, kommunal glesbyggd, polishus samt ansvarar för mycket av brottsutredandet för att ta några exempel. Om polisen lejer ut de uppgifter som de inte mäktar med och koncentrera sig på sina kärnområden så blir det en win-win för båda sidor.

Behövs mer samarbete

Björn Eriksson efterfrågar ett mer genomtänkt samarbete mellan näringslivet och polisen men också att frågan debatteras mer än vad den gör idag. En kärnfråga är vad i polisens yrke som kan överlåtas.

– Enligt mig är det rätten att använda tvångsmedel och närvaron i rättegångar som tillhör polisens kärnuppgifter. Det finns samarbeten idag mellan privata aktörer och polisen, men frågan är om utvecklingen inom alla områden är på väg åt rätt håll. De beslut som tas behöver vara genomtänkta och ha medborgarnas trygghet i fokus.

Tekniken tar allt större plats

Både i det brottsförebyggande arbetet och i utredningsarbetet får tekniken en allt större roll. Både tekniken i sig samt den tekniska kompetensen är ett område för samverkan mellan polisen och näringslivet.

– Den tekniska kompetensen är inget man kan patrullera sig fram till. Privata företag satsar på teknik. Polisen har varken rätt resurser eller råd med modern teknologi. Därför måste utvecklingen fortsätta med samverkan mellan polisen och privata säkerhetsföretag med olika nichade inriktningar. Vi ligger långt fram idag men har en bit kvar, avslutar Björn Eriksson.