Under hösten och vintern ökar inbrotten i våra hem, och brandolyckor är mer vanligt förekommande under denna period då vi använder mer tända ljus och brasor.

Därför är det viktigt att säkerställa att era hem och personliga värdesaker är i tryggt förvar vid ett eventuellt inbrott och ifall olyckan skulle vara framme. Att installera en robust säkerhetsdörr, brandvarnare i varje rum, brandsläckare, värdeskåp och inbrottslarm är ett par saker man som varje individ kan införskaffa sig för att sova tryggare om nätterna.

Det blir allt vanligare att värdesakerna blir mindre och mindre i storlek och design, vilket innebär att de blir mer lättillgängliga för inbrottstjuvar att stjäla. Istället för att gömma mindre värdesaker på ställen man lätt glömmer bort att de ligger på, se till att införskaffa ett värdeskåp vilket minimerar risken för stöld då inbrottstjuven, som ofta är under tidspress, struntar i dessa.

Läs mer på www.profsafe.se

Värdeskåp – Goldilocks

Ett skydd för dina privata värdesaker. Organiserad säkerhet, oavsett var du befinner dig. Robust med smart pekskärm, rörelselarm, portabel samt tygklädd invändigt.