De kan bland annat bidra med samtalsstöd, skyddat boende och juridisk rådgivning som hjälper kvinnor på vägen mot ett liv fritt från våld i nära relationer.

– Vi fyller en viktig funktion som ett komplement till socialtjänsten och andra myndigheter som kan stötta våldsutsatta kvinnor. Våra jourkvinnor har en unik och värdefull specialistkompetens med fokus på just mäns våld mot kvinnor. Det är en kompetens som dessvärre saknas eller är bristfällig i många andra delar av samhället. En av våra viktigaste uppgifter, utöver vårt arbete för våldsutsatta kvinnor, är därför att bedriva opinionsbildande arbete som stärker politiker och andra aktörers kompetens på området, säger Zozan Inci, ordförande för ROKS, Riksorganisationen för tjej- och kvinnojourer i Sverige, en paraplyorganisation för drygt 120 tjej- och kvinnojourer i hela Sverige.ROK

Att kontakta en tjej- eller kvinnojour är alltid kostnadsfritt. De erbjuder konfidentiellt stöd och alla kontakter är sekretessbelagda. En betydelsefull grundpelare i tjej- och kvinnojourernas verksamhet är att den till stor del baseras på frivilliga insatser. Tjej- och kvinnojourerna fungerar därför som en fristad för våldsutsatta kvinnor.

Anhöriga välkomnas

– Även anhöriga till våldsutsatta kvinnor är varmt välkomna att höra av sig till oss. Vi kan erbjuda anhöriga samtalsstöd som hjälper dem att i sin tur motivera den våldsutsatta kvinnan att söka hjälp. Det är viktigt att vi uppmärksammar samhället på det här problemet, mäns våld mot kvinnor medför ofta omfattande och livsomvälvande konsekvenser för de kvinnor som utsätts, säger Zozan Inci.

Hon uppmanar våldsutsatta kvinnor att föra dagbok över och dokumentera de skador de utsätts för. Det kan fungera som värdefullt bevismaterial om du i framtiden väljer att polisanmäla förövaren.

– Vi erbjuder stöd och hjälp till alla kvinnor som behöver stöd kring våld som de eller deras anhöriga utsätts för. Vi möter ofta kvinnor som saknar förtroende för rättssamhället. Eftersom vi inte är någon myndighet så kan de alltid räkna med att bli lyssnade på och få solidariskt stöd från vår sida, säger Zozan Inci.