Mattias Ringqvist, vd för säkerhetsföretaget Verisure Securitas Direct delar med sig av sina erfarenheter för att minska riskerna.

Hotbilden för privatpersoner och deras hem har ändrats. Inbrotten ökar kraftigt; bränder får ett snabbare förlopp; och vattenskador hotar med stora ekonomiska konsekvenser. Säkerhetsmöjligheterna har dessvärre inte uppmärksammats tillräckligt för att möta de ökade riskerna.

Ovissheten om hur man bäst ökar sin trygghet i vardagen är stor

– Ovissheten om hur man bäst ökar sin trygghet i vardagen är stor, förklarar Mattias. Från ett företagsperspektiv fokuserar man därför på att nå ut med hur privatpersoner kan skydda sig på bästa sätt och vilka åtgärder som finns tillgängliga i dagsläget. De mer traditionella säkerhetsmetoderna finns kvar, men är uppdaterade till att fungera tillsammans med den senaste tekniken.

De största riskerna för hemmet

I vissa stadsdelar i Stockholm har inbrotten ökat med nästan 80 procent de senaste åren. Ofta handlar det om organiserade ligor som noggrant planerar sina tillslag innan de försvinner till en annan ort.

– Inbrotten handlar inte längre om enstaka tillslag, berättar Mattias. Det är snarare planerade räder som drabbar flera hushåll inom ett område. Det bästa sättet att skydda sig är med grannsamverkan, med säkrade dörrar, fönster och lås, samt med ett uppkopplat hemlarm. Inbrottstjuvar drar sig för att göra inbrott i säkrade boenden och väljer hellre lättare mål där de kan röra sig obehindrat. Antalet uppkopplade hemlarm ökar i Sverige, och allt fler hushåll ser att hemlarm kan skydda mot mer än bara inbrott.

Inbrottstjuvar drar sig för att göra inbrott i säkrade boenden

Vattenskador är den risk som kanske får minst uppmärksamhet, men som ofta får stora ekonomiska konsekvenser. Idag är kostnaderna för vattenskador fem gånger så höga som för inbott och bränder. Ett läckage kan leda till att hela villor totalförstörs.

– Risken för vattenskador har ökat kraftigt då vattenpunkterna i hemmet blir allt fler, säger Mattias. Ismaskiner till frysen, dubbla köksöar och kolsyremaskiner kopplade till kranen skapar fler källor för läckage. För att skydda sig finns det detektorer som placeras i riskzonerna. Detektorerna övervakas av larmcentral dygnet runt och åtgärd tas vid upptäckt av vattenläcka. Detta är ett enkelt och effektivt sätt att skydda sig.

De flesta i Sverige har brandvarnare, men folk är generellt sett dåliga på att underhålla dem

Det kanske mest förödande för hemmet är en brand, som både kan förstöra saker av materiellt och emotionellt värde, och i värsta fall ta människors liv.

– De flesta i Sverige har brandvarnare, men folk är generellt sett dåliga på att underhålla dem. Livstiden kan ha gått ut, batterierna kanske är slut, detektorerna kan vara dåligt placerade, eller så är de helt enkelt omoderna och saknar seriekoppling, säger Mattias. Ett brandlarm kopplat till vår larmcentral är idag ekonomiskt möjligt inte bara för företag utan även för hushåll. Vid larm skickas kamerabilder till räddningstjänsten, vilket sparar dyrbara minuter vid en brand. Det är av stor vikt att vara uppdaterad med den senaste tekniken då vi bor i ett land där antalet bränder fördubblas under årets mörka månader. Med bra produkter och tjänster kan vi öka tryggheten i våra hem, avslutar Mattias.