Bodens Kommun

Leif Engström, Näringslivschef Boden kommun
Foto: Mats Engfors

Vad gör ni som är ledande inom tillväxtfrågorna i er kommun som bör implementeras i hela landet?
Jobba för etableringar , bygga bostäder industrilokaler och ta tillvara på den arbetskraft vi har så att de inte flyttar. Vi måste vara en attraktiv kommun som klarar av kompetensförsörjningen nu och i framtiden tillgången till arbetskraft med rätt kompetens är i vissa branscher oroande låg. Kunna ta tillvara de möjligheter den ökande mångfalden i vårt samhälle innebär.

Öviks kommun

Fredrik Holmgren, Näringslivschef Örnsköldsviks kommun
Foto: Per-Olof Sedin

Vad gör ni som är ledande inom tillväxtfrågorna i er kommun som bör implementeras i hela landet?
Samlokalisering med näringslivsorganisationerna underlättar förståelsen för respektive verksamhets utmaningar. Via Digilots fokuserar vi mha digitala lotsar på att hjälpa 30 företag att ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Bygdsam (Bygd i samverkan) där vi gemensamt via lokala styrelser arbetar med utvecklingsfrågor i 4 områden. I Destination Jobb arbetar vi tillsammans med industrigruppen med att visa våra skolelever på alla möjligheter som finns i arbetslivet.

Näringslivsbolaget i Sundsvall

Anita Öberg, VD Näringslivsbolaget i Sundsvall
Foto: Petra berggren

Vad gör ni som är ledande inom tillväxtfrågorna i er kommun som bör implementeras i hela landet?
Vi lyfter gärna tre metoder som förenklar för företagare/ökar deras tillväxtmöjligheter: Etableringar – brett samarbete med politik, förvaltningar och relevanta branschnätverk (CER – finans, BRON – IT, Myndighetsnätverket). Inflyttningslots – stöd till företag som rekryterar utifrån. Kan handla om skolor, bostäder, jobb till medföljare. Tidigt kundmöte – när företagare har komplicerade tillståndsärenden samlar vi alla berörda myndigheter/förvaltningar inom 2 veckor, och företagaren får svar på alla frågor vid samma tillfälle.

Haparanda kommun och Tornnio kommun i Finland

Peter Juntti, Näringslivschef Haparanda kommun
Foto: Daniel Fälldin
Jukka Kujala, Näringslivschef Tornio kommun i Finland
Foto: Merjan Kuva, Tornio

Vad gör ni som är ledande inom tillväxtfrågorna i er kommun som bör implementeras i hela landet?
Vi exponerar och marknadsför hela området HaparandaTornio / TornioHaparanda. Vi lyfter de unika fördelarna med att verka i våra städer. En plats - två marknader. Städerna är unika eftersom vi lever och verkar med två kulturer, med två språk och marknaden och kunderna tar inte slut vid riksgränsen. Inom 90 minuters bilväg finns 500.000 invånare och en framgångsfaktor är det gemensamma arbetet för att företag på ett bra sätt skall komma in på båda marknaderna och kostnadseffektivt nå båda ländernas kunder.