Ja, det är ett förhållningssätt, inte en metod! Wenell både leder och följer denna utveckling med stor nyfikenhet, eftersom det finns stora fördelar att var agil i alla typer av projekt.

"Grunden är att agile sätter individer före processer"

Agile är en uppsättning värderingar, attityder och principer som visat sig fungera väl också utanför IT-projekt. Grunden är att agile sätter individer före processer. Fokus ligger på fungerande resultat och samarbete snarare än dokumentation och kontrakts­förhandling, korta cykler med många leveranser, samt en öppenhet för förändringar.

 

45 procent används inte

Ett tungt vägande skäl med agile är att minimera det som utvecklas men aldrig används. Det finns studier som visar att 45 procent av allt som utvecklas inom IT aldrig någonsin används. Undersökningar visar att även andra typer av projekt lägger mycket tid och resurser på saker som inte ger någon affärsmässig utväxling.

"Försöker ni skriva specen i början av projektet riskerar ni att lägga ner tid på fel saker"

I slutänden handlar det om mätbara ekonomiska vinster, men även det faktum att projekt­med­lemmars motivation och välmående tycks öka talar för agile. En annan viktig anledning att använda agile är dagens föränderliga och snabba marknad. Oavsett om du arbetar med produkter eller tjänster blir det allt viktigare att snabbt kunna möta marknadens behov. Det stegvisa synsättet som ligger inbyggt i agile, gör det enkelt att se behoven och möta upp när de förändras. Det som kravställdes för ett år sedan kan vara gammalt när det når marknaden. Försöker ni skriva den perfekta specen i början av projektet riskerar ni att lägga ner tid och resurser på fel saker.

 

Analysera det nuvarande läget

Traditionella projektmodeller fungerar alldeles utmärkt med en agil "twist", där genomförandefasen får ett inkrementellt inslag genom att projektet delas upp i kortare leveranser som utvärderas löpande. Ni behöver alltså inte byta projektmodell, utan plockar in agila inslag som passar er och provar er fram under en tid. Möjligheterna att revidera, anpassa och justera är stora eftersom det är en del av det agila.

"I många fall kan agila inslag vara lösningen"

Innan ni tar beslut om att övergå till eller testa ett agilt sätt i er organisation, föreslår jag en analys av rådande läge. Kartlägg organisationens behov och lyft fram de utmaningar ni lever med idag. I många fall kan agila inslag vara lösningen eller i alla fall skapa ett mer flexibelt angreppssätt. Det finns en rad olika webbaserade verktyg, mjukvaruprodukter och appar som förenklar och skapar flexibla dokumentationsmöjligheter.

 

Just-in-time minimerar risken

En faktor som kan upplevas utmanande med agile, är den känsla av osäkerhet som det agila tankesättet har. Metoden växte ju fram för att hantera förändringar och snabba kast på ett effektivt sätt och är starkt integrerat med tanken att vi lever i osäkerhet. Ofta söker vi kontroll och fasta ramar, men ju snabbare omgivningen förändras, desto svårare blir det att jobba linjärt. Här gör det agila sättet verkligen en positiv skillnad.

"Konsten är att dela upp stora beslut i många små beslut"

Det som är styrkan kan, som sagt, inledningsvis väcka frustration i organisationen, men leder till snabbare och träffsäkrare leveranser. Ni är kanske vana vid att ta beslut så fort som möjligt, men det agila sättet uppmuntrar att fatta besluten så sent som möjligt, Just-in-Time. Risken att fatta fel beslut ökar nämligen påtagligt om ni tar dem tidigt i er process, innan ni har tillräcklig kunskap. Konsten är att dela upp stora beslut i många små beslut och identifiera när de måsta tas.

 

Årets projektledare 2017

Att metoderna fungerar väl utanför IT-sfären är bevisat med exempel både från bilindustrin, byggsektorn, forskning och modeindustrin. Branscherna har olika behov men har lyckats formulera sina utmaningar och hittat agila angreppssätt i stora projekt som visat sig fungera väl. Ett mycket bra exempel är nya operationscentrum i Karlstad, vars projektledare fick pris som årets projektledare 2017.