– Det handlar om att bygga staden för människor snarare än tvärtom. Det är viktigt att ge människor inflytande över stadsutvecklingen, både i form av medborgardialoger och genom att ge människor inflytande över sina egna hem. Fokus måste vara att det är människors hem som byggs. Vi behöver skapa förutsättningar för social samverkan och möten mellan de boende. Blandade stadsdelar med flera upplåtelseformer ger rätt förutsättningar för möten mellan olika människor, säger Anna Lönn Lundbäck, regionchef på Hyresgästföreningen i västra Sverige.

– Hemmet är trygghet, alla ska ha rätt till ett bra boende. Inbjudande utomhusmiljöer, fräscha tvättstugor och trygga gångvägar till buss- eller spårvagnshållplatser är exempel på faktorer som bidrar till trivseln och förebygger segregation i ett område. Sociala aspekter måste också vara ledstjärnan när bostadsområden renoveras. Annars riskerar att segregationen att öka, säger Anna Lönn Lundbäck.