– Det ligger i vårt intresse att skapa ett bra samhälle. Riksbyggen jobbar mycket med utvecklingsfrågor, det är en självklarhet att varje gång man utvecklar så måste man ha hållbarhet i tanken, det är själva grunden i hur vi jobbar, förklarar Charlotta Sczcepanowski, hållbarhetschef på Riksbyggen.

Fyra löften

Riksbyggens arbete med hållbarhet utgår från ett kretsloppstänkande. För att få ett mer kraftfullt och sammanhängande arbete har de tagit fram fyra stycken övergripande hållbarhetslöften, som även är deras miljöpolicy. De handlar inte enbart om steg mot ett hållbart byggande, de är även ett steg mot ett hållbart företag.

Nu är det en stor stolthet i vår organisation

– Det första löftet är att företaget ska ledas mot ett hållbart samhälle. Det andra handlar om att göra rätt. Det tredje är utveckling av arbetssättet, att hela tiden ta steg mot ett hållbart samhälle när vi utvecklar. Det fjärde löftet är att inspirera samhället som vi lever och arbetar i.

Deras arbete har blivit väldigt uppmärksammat. Många vill veta hur de jobbar med hållbarhetsfrågorna så att även dem kan bidra till en mer hållbar värld.

– I början var våra medarbetare konfunderade över varför vi skulle jobba med de här frågorna. Nu är det en stor stolthet i vår organisation. Vi kan se att det blir alltmer viktigt för medarbetare att deras företag förknippas med ”ett meningsfullt syfte” och det är precis det som hållbarhet handlar om.

Respekt för kunskapenCharlotte

Inom många företag låter man en person med intresse för miljö ta hand om deras miljöfrågor. Men det många inte inser är att hållbarhetsfrågor förmodligen är bland de svåraste frågorna ett företag kan ha att jobba med. En stor anledning till varför Riksbyggen har lyckats är att de har insett komplexiteten kring hållbarhetsfrågorna, men ändå vågat och orkat ta till sig dem utan att förenkla på ett felaktigt sätt.

– Dessa frågor kräver kunskap då komplexiteten är så stor. Vi har väldigt många kompetenta medarbetare som ger kunskap och skapar glädje i organisationen kring de här frågorna.

Svårigheterna har varit många, men den största har varit att få frågorna att bli en del av affären.

– Det här är inget sidospår, det måste implementeras i alla beslut som tas. Vi jobbar fortfarande med detta, men det börjar bli mer och mer en självklarhet i vårt arbete. Vet man att det går åt rätt håll behöver det inte vara perfekt. I min arbetsgrupp arbetar vi efter mottot ”kör, bara kör”. Det krävs fart och kunskap att veta att man är på väg åt rätt håll. Om det inte blir på pricken rätt kan man rätta till i efterhand.

Steg till en hållbar värld

Allt arbete måste genomsyras av hållbarhet. Det räcker inte med att bara bygga ett bra hus, vi måste se till att allt som byggs blir bra.

Vi har fantastiska utvecklingsprojekt

– Vi har fantastiska utvecklingsprojekt, men hur får vi det att hända överallt? Riksbyggen håller på att bygga ett system för att få erfarenhetsåterförening i hela företaget. Det kanske inte går hela vägen, men åtminstone tas steg mot en hållbar utveckling hela tiden. En viktig del i hållbarhetsarbetet inträder när husen är byggda och klara. Att hjälpa våra bostadsrättsföreningar att i sin vardag bidra till ett mer hållbart samhälle är också en viktig uppgift för Riksbyggen som är en av Sveriges största fastighetsförvaltare.