PIMM är ett forsknings- och utvecklingsprojekt där Boliden samarbetar med bland annat TeliaSonera, Ericsson och Volvo för att förbättra säkerheten i gruvan. Projektet har försett en del av gruvan i Kankberg med ett 5G- nätverk och snart levereras den hjullastare som ska operera på distans i gruvan.

Bolidens gruvor är bland de säkraste i världen, men själva brytningsrummet är en farlig plats.

- Förarlösa maskiner gör verksamheten i gruvan väldigt mycket säkrare, säger Peter Burman, projektansvarig för PIMM. Bolidens gruvor är bland de säkraste i världen, men själva brytningsrummet är en farlig plats. Målsättningen är att ingen människa ska behöva befinna sig där gruvbrytningen sker.

Att kunna fjärrstyra maskiner är inte den enda vinsten med 5G. Inom ramen för PIMM ryms också ett försök med att använda uppkopplade sensorer i de bultar som förstärker taket i gruvgångarna. Vid minsta rörelse i berget larmar sensorerna vilket gör det möjligt att göra något åt problemet innan något allvarligt sker. 5G gör det också möjligt att använda drönare för att utföra diverse inspektioner.

Wi-fi har funnits länge

Trådlös uppkoppling i en gruva är egentligen ingen nyhet. I Bolidens gruvor har det funnits ett lokalt wi-fi-nätverk i många år och det pågår tester med förarlösa fordon som sköter transporterna i gruvan i Kristineberg med hjälp av detta nät. 5G har dock en rad fördelar som wi-fi saknar.

- Wifi är egentligen inte konstruerat för att du ska kunna surfa medan du rör dig eftersom bytet av accesspunkter inte sker så smidigt som det gör hos 3, 4, eller 5G, säger Peter Burman. En annan fördel är att du kan ha en garanterad hastighet hos 5G.

Fördröjning eller så kallat lagg är fullkomligt oacceptabelt.

I dagens mobilnät är hastigheten avhängig av hur stor trafiken är på nätet. Ibland funkar det utmärkt, men så bestämmer sig plötsligt en stor de av befolkningen för att se UEFA-cupfinalen via nätet och då går det inte lika fort. Fördröjning eller så kallat lagg är fullkomligt oacceptabelt när det handlar om att fjärrstyra maskiner i en gruva.

- Tänk dig att du styr en robot som placerar ut sprängämnen i brytningsrummet och nätet börjar lagga, säger Peter Burman. Det får helt enkelt inte ske och därför behöver nätverket ha 5G standard för att klara fjärrstyrning där operatören behöver kunna sköta maskinen med stor precision. Förarlösa fordon som bara ska ta sig från punkt A till punkt B via en bestämd väg ställer inte alls lika höga krav på nätverket.

Strömsnålare nät

5G är på många sätt smartare konstruerat än sina föregångare.

5G är på många sätt smartare konstruerat än sina föregångare. Exempelvis går inte all trafik i Sverige via en enda plats, vilket är fallet med dagens nät. 5G drar också mindre ström.

Att installera ett trådlöst nätverk i en gruva är både svårare och lättare än att göra det ovan jord. Å ena sidan går signalerna inte genom berget och installationen måste följa riktningen i gångarna. Å andra sidan är vädret alltid detsamma.

- Det har en stor fördel att miljön är konstant, säger Peter Burman. Här är alltid dimmig och fuktigt och temperaturen är densamma sommar som vinter. När tekniken väl är på plats brukar den fungera väldigt bra. PIMM är ett av våra mest lyckade projekt och vi har lärt oss oerhört mycket om varför vissa nätverk beter sig som de gör.