Västsverige står inför Nordens största stadsutveckling och har en unik möjlighet att driva det på ett Hållbart och effektivt sätt, om vi inte är konservativa…

Ordet konservativ kan tolkas på väldigt många sätt och har även en politisk innebörd men tolkningen jag gör här är; traditionell, avog mot nyheter och långsam i utveckling. Jag tycker inte det är sant. Titta bara inom området Hållbarhet, där utvecklingen gått starkt framåt.

 

Hållbarhetstänk

 

Jag kan se i min del av branschen att det händer jättemycket. Vi har sedan flera år levererat ”Miljöbetonger”, med upp till 50% lägre CO2-påverkan än traditionell betong och vi har ett koncept med Miljöstomme i betong, som är det optimala valet för Hållbart Byggande. Vi jobbar med att få så korta transporter som möjligt och har också satt mål att bli fossilfria. Allt för att driva hållbar utveckling. Även cementindustrin har starkt fokus att utvecklas och bli klimatneutrala.

Ett bra sätt att driva utveckling i samverkan.

Ett annat exempel är projekt Brf Viva i Göteborg. Där har byggherren, med start i ett forskningsprojekt, ställt tydliga klimatkrav på materialleverantörer. Ett bra sätt att driva utveckling i samverkan.

Branschen har sedan länge fokuserat på att bygga mer energieffektiva hus, som ett viktigt steg i Hållbarhetsarbetet. Det är nog också självklart för de flesta företag idag att ha tydliga miljömål och redovisa sitt hållbarhetsarbete öppet.

 

Utveckling

 

Nu är det säkert någon som jämför utvecklingstakten mellan att bygga ett hus och tillverka en mobiltelefon och då säger….haha, byggbranschen ÄR konservativ. Javisst det har gått snabbare inom IT, vilket är bra. Den utveckling som skett inom IT har haft stor påverkan på byggandet och bidragit till en mycket effektivare byggprocess. Vi har digitala informationsplattformar, appar på mobiler för att rapportera avvikelser mm, fjärrstyrda installationssystem och avancerade 5D BIM-modeller för att nämna något. Så utvecklingen inom IT är viktig för Samhällsbyggandet.

Jag kan också se en positiv utveckling inom Mångfald och Etik i vår bransch, men här tycker jag det gått sakta i en del företag. Inom dessa områden måste utvecklingen gå snabbare så vi är attraktiva för kompetenta medarbetare.

 

Nytänkande samhällsutveckling

 

Det finns flera fina exempel på nytänkande inom Samhällsutveckling i Västsverige. Frihamnen utvecklas på ett nytt sätt inom social hållbarhet. I Nya Hovås tas ett helhetsgrepp om utvecklandet av en helt ny stadsdel och nya innovativa förslag på finansiering för utbyggnad av järnväg mellan Göteborg och Oslo har presenterats.

Byggnader skall stå under lång tid, gärna 100 år eller längre.

Men är det bara negativt att vara konservativ då? Nej jag tycker inte det. Speciellt inom byggande är det extra viktigt att använda beprövade material och byggmetoder. Byggnader skall stå under lång tid, gärna 100 år eller längre. Vi vill inte ha några nya skandaler med fukt och mögel i hus, storbränder eller emissioner från material som är skadliga för oss människor eller naturen.

Jag kommer fortsätta vara en passionerad Samhällsbyggare och drivs av tron att allt kan bli bättre. Så låt oss tillsammans verka för en stark hållbar utveckling inom Samhällsbyggandet i Västsverige.