Vägar till jobb är ett treårigt projekt som sedan slutet av 2012 arbetar för att öka arbetsgivares kunskap om Aspergers syndrom. Projektet, som drivs av Riksförbundet Attention, sprider information om styrkorna hos personer med Asperger, individer som kan vara en stor tillgång på en arbetsplats.

I dagsläget är många arbetsgivare osäkra på vad Aspergers syndrom innebär

Inom ramen för projektet besöker ett antal informatörer som själva har diagnosen kostnadsfritt arbetsplatser för att informera om diagnosen och dess fördelar. Samtidigt ger de konkreta tips på hur man kan hantera utmaningar som kan uppstå på en arbetsplats. Projektet finansieras av Arvsfonden och har som övergripande syfte att fler personer med Asperger ska få anställning eller praktik.

– I dagsläget är många arbetsgivare osäkra på vad Aspergers syndrom innebär, och hur det skulle fungera att ha en person med denna diagnos anställd. Därför arbetar vi långsiktigt med att förändra attityder och nyansera medias bild av Asperger. Kunskap gör skillnad! Våra informatörer har fått ett mycket positivt gensvar från arbetsgivare, som uppskattar möjligheten att öka sin kunskap om Asperger och få konkreta tips på hur man kan tillvarata dessa individers styrkor i arbetslivet, säger Emma Nilsson, projektledare för Vägar till Jobb.

Noggrannhet och känsla för detaljerJill

Individer med Aspergers syndrom har ofta en god känsla för detaljer, vilket ibland kan förenkla utförandet av arbetsuppgifter som kräver stor noggrannhet. Repetitiva arbetsuppgifter kan ha en stimulerande och trygghetsskapande inverkan på många personer med Asperger, vilket kan göra dem särskilt lämpliga för jobb som innehåller rutinmässiga moment.

Det finns dock individer med Aspergers syndrom inom alla yrkesgrupper. Diagnosen uttrycker sig mycket olika och det är viktigt att inte ha förutfattade meningar om hur en individ är bara för att man har en diagnos.

– Det här är en grupp som har mycket att tillföra och kan göra stor nytta på många arbetsplatser. Med Vägar till jobb vill vi överbrygga glappet mellan arbetsgivare och individer med dessa förutsättningar, säger Emma Nilsson.

Arbetsmarknaden berikas av Asperger

Jill Carlberg Söderlund är en av de informatörer som arbetar med Vägar till jobb. Hon menar att många arbetsplatser skulle kunna välkomna individer med Asperger, ofta krävs bara mindre anpassningar, exempelvis en längre framförhållning eller en tydligare kommunikation. Det är åtgärder som gynnar hela arbetsplatsen.

Ofta krävs bara mindre anpassningar

– Arbetsmarknaden berikas av att anställa individer med Asperger, jag är övertygad om att mångfald berikar arbetslivet. Många av de människor jag möter när jag föreläser på arbetsplatser är nyfikna och ställer många frågor. Våra arbetsplatsbesök hjälper människor att bilda sig en egen uppfattning om Asperger, säger Jill Carlberg Söderlund.