Den svenska automationsindustrin är världsledande och omsätter 70 miljarder kronor per år. Det gör den till en av landets viktigaste näringar. Ett centrum har uppstått runt de cirka 500 automationsföretag som är verksamma i Mälardalen. Därför föll det sig också naturligt att det var där samarbetsprojektet Automation Region grundades 2007, när både näringsliv och offentlig sektor insåg vikten av att behålla och utveckla kompetensen inom området.

Smart specialiseringKarolina

– Det handlar om ”smart specialisering”, att ytterligare stärka de områden där man redan är framgångsrik, säger processledaren Mikael Klintberg. Ursprungligen kretsade arbetet främst kring kompetensförsörjning med insatser för att väcka ungdomars teknikintresse och utveckla relevanta utbildningar för företagen i regionen. I dag är fokus betydligt bredare, med inriktning även mot affärsutveckling, kommunikation samt forskning och innovation.

– Vi vill få små och stora bolag att samverka med akademin för att våga testa ny teknik för automation, IT och digitalisering och jobba med sin egen förändringsförmåga. Det är helt avgörande för framtiden att man vidgar sina perspektiv och möter aktörer från helt andra discipliner än den egna. Vi arbetar för att få ihop de här konstellationerna, säger processledaren Karolina Winbo.

Automation hänger intimt samman med den pågående digitaliseringen, som påverkar allt från affärsmodeller till tillverkningsprocesser. Automation Region lyfter upp aktuella frågor och belyser dem ur olika perspektiv, bland annat genom frukostmöten, konferenser och workshoppar, där det sker värdefullt kunskapsutbyte kring teknikutvecklingen. Att hänga med när traditionell automation ska integreras med den digitala utvecklingen är en allt viktigare strategisk fråga som för många företag blir avgörande för framgång och överlevnad.

Väcka nyfikenhetenMicke

– Vi försöker väcka nyfikenheten och viljan att förstå att vi står inför ett stort skifte nu. Alla pratar om digitaliseringen, men vad innebär den i praktiken? Vi vill visa på möjligheterna för både små och stora företag, säger Karolina Winbo.

Genom workshoppar, så kallade ”do-tanks”, får deltagarna fördjupa sig ännu mer och skissa på konkreta forsknings- och innovationsprojekt för att hitta lösningar på sina frågor kring automation och produktion. En nyckel i sammanhanget är att söka branschöverskridande lösningar där teknik som löser ett problem i en bransch kan hitta användningsområden även någon annanstans. Kommunerna kan hämta automationslösningar från tillverkningsindustrin, sjukvården ny mätteknik från oljebranschen.

– Trots att Sverige är ett ganska litet land finns här många bra exempel. Vi vill synliggöra dem och visa hur de kan påverka eller förbättra en annan bransch, säger Mikael Klintberg.

Förra året hade Automation Region 3 000 besökare vid sina olika aktiviteter. I år ser det ut att öka med 20-25 procent. Här uppstår en enorm kreativ kraft när näringsliv, offentlig sektor och forskning lär av varandra, kläcker nya idéer och gemensamt för utvecklingen vidare, betonar Karolina Winbo.

– Det är i den här myllan som vi trivs allra bäst. Vårt mål är att stimulera utvecklingen och få företagen att växa på ett hållbart sätt – och vi ser att branschöverskridande samarbeten, automatisering och digitalisering attraherar duktiga människor och skapar investeringar och nya företag i Sverige.