Just nu färdigställs det senaste tillskottet av 80 hektar attraktiv industrimark på Viared Västra utmed riksväg 40. Välkommen att etablera i västsveriges hetaste stråk!

 

1. Vilka är de största fördelarna med att etablera sitt företag i Borås?

Det finns en stark framtidstro i Borås och det smittar av sig. Många starka varumärken och förebilder såsom Gina Tricot, Ellos och Nelly.com har startas och utvecklats här. Borås växer kraftigt och har nu passerat 110.000 invånare vilket ger en god grund för lyckade rekryteringar.

 

2. Vilka är de intressantaste områdena i Borås just nu?

Inom lager och logistik så är utan tvekan det nya industriområdet kallat Viared Västra det hetaste området. Kommer det till handel, möten, upplevelser och utbildning så sker det spännande saker både centrum och inte minst på Textile Fashion Center på Simonsland som blivit en fantastik mötesplats mellan kommun, näringsliv och akademin. Ett nytt kongresscenter i samma område är också på gång.

 

3. Hur är efterfrågan på lokalmarknaden i Borås?

Vi har haft några större rokader på marknaden i Borås där några av de större fastighetsaktörerna har gjort strategiska förvärv. Det har skapat en injektion på lokalmarknaden som har varit mycket positiv. Genom den goda kontakten inom de nätverk som finns så vågar jag nog påstå att vi kan matcha de flesta behov som finns, både om man vill nyetablera eller växa i Borås.

 

4. Vad saknas i Borås?

Vi vill gärna ytterligare förtäta och förstärka bla centrum och våra handelsområden med ett brett och bra utbud som lockar fler besökare i olika målgrupper under en längre tid av dygnet. Mycket har gjorts, men mer behöver göras.

 

Klicka här för att läsa mer!