Vi kan med andra ord räkna med det svenska modeundret i framtiden, enligt den årliga branschrapporten Moderapporten.

– Moderapporten visar att modebranschen växer stadigt, både vad gäller producerande företag, handelsaktörer och designföretag. Sett till totalen så är modebranschen välmående, branschens nya aktörer genererar nya jobb som kräver ny kompetens, säger Christian Lundell, vd för stiftelsen Proteko, som bedriver textil utbildning via sina varumärken Proteko och Nordisk Designskola.

Modebranschen växer stadigt, både vad gäller producerande företag, handelsaktörer och designföretag

En viktig faktor för att de svenska modeföretagen ska finnas kvar i Sverige är just tillgången på kompetens. Den hållbarhetsutveckling som för närvarande är stark i hela samhället påverkar förstås också modebranschen. De kommande åren får vi förmodligen se många svenska nystartade företag med fokus på hållbart mode ur olika aspekter.

– En utmaning är att det i dagsläget saknas tillräckligt med utbildningar för att säkra branschens framtida kompetensbehov. Där fyller Nordisk Designskola och Proteko, tillsammans med andra aktörer, en avgörande funktion, säger Christian Lundell.