– Jag kröp nästan som blöjbarn runt i ladugården, berättar Patrik med ett skratt.

Idag bedriver Patrik och hans familj med tre anställda, ett ekologiskt lantbruk med ca 230 mjölkkor och 100 am-kor.

– Det är ett fantastiskt jobb. Vi styr vår egen tid och lever nära djur och natur och har möjlighet att följa årstidsväxlingarna.

Inga bekämpningsmedel

Att driva ett ekologiskt lantbruk innebär bl.a. att inga bekämpningsmedel är tillåtna i spannmåls- eller gräsodlingarna och djuren ska gå ute på bete och inta minst 60 % av sitt grovfoderintag där. Kalvarna har också fler dagar tillsammans med kvigan. När de sedan skiljs åt från sin mamma så har man alltid två kalvar tillsammans i hyddorna för deras trivsel och trygghet.

– Vi har lösdrift, vilket innebär att kvigorna går omkring i ladugården, som de vill och styr sin egen dag. Förutom att vi föser ihop dem två gånger om dagen och mjölkar dem, även då de är på bete.

Kvigorna går omkring i ladugården som de vill och styr sin egen dag

På Bergs är man också självförsörjande i odlingen av spannmål och bönor.

– Varför vi började med att driva gården ekologiskt beror på många faktorer. Dels efterfrågar allt fler ekologiskt och närodlat. Det märker vi inte minst under vårt kosläpp då det brukar komma hit så många som ca 3 500 personer. Allt vårt kött blev slutsålt.

Patrik menar att utvecklingen har lett till att många människor inte längre vet eller reflekterar över vart mjölk eller mat kommer ifrån. Och som motreaktion på det finns det en önskan om att gå tillbaka till rötterna, och bidra till ett hållbart samhälle.

Bidra till hållbarhet genom att välja ekologiskt

Genom att välja ekologiskt bidrar konsumenterna till en mer hållbar livsmedelsproduktion. Försäljning av ekologisk mat i Sverige ökade med 38 procent förra året. Ökningen är störst i världen enligt Ekoweb som sammanställt siffrorna.

Fungerar ofta som inkörsporten till att börja köpa eko

– Den ekologiska mjölken fungerar ofta som inkörsporten till att börja köpa eko. Eftersom prisskillnaden mellan ekologiskt och konventionellt är mindre för mjölk än andra matvaror är det ofta den man börjar med, berättar Ann Freudenthal, marknadschef på Arla.

Arla är den enskilt största leverantören av ekologiska livsmedel och står ungefär för en fjärdedel av alla ekologiska livsmedel som produceras i Sverige.