Ett svar är givetvis listan över föreläsare och deltagare som är imponerande. Men det som framhålls som den kanske viktigaste anledningen av både deltagare och arrangörer är de kontakter som knyts på plats.

Det är denna dynamik som leder till utvecklade kontakter

Här möts människor med olika kompetenser, agendor och inriktningar under informella- och formella former. Det är denna dynamik som leder till utvecklade kontakter, starka relationer och nya affärsmöjligheter enligt många av dem som varit med under flera år.

 

Informella möten

 

Just det att skapa ett aktivt forum för utvecklade kontakter mellan personer är vad arrangörerna framhåller som ledstjärna i planeringen och utvecklingen av dagarna i Åre. Att locka rätt mix av människor och att det finns naturliga möjligheter till  möten.

Åre är en av våra mest företagstäta kommuner räknat per invånare.

En given fråga är varför just Åre väljs som ort för ett så stort företagsarrangemang och det finns givetvis flera svar. Ett är att Åre faktiskt är en av våra mest företagstäta kommuner räknat per invånare. Ett annat är naturligtvis skidåkningen och miljön som utgör viktiga delar i grundtanken bakom dessa dagar av kreativitet, möten, affärer, kunskapsutbyte men också aktiviteter i och runt Åre.

 

Åre Business Forum. Foto: Göran Strand

Foto: Göran Strand