Hade Varberg varit ett aktiebolag hade kommundirektör Carl Bartler köpt aktierna.

Vi har ett starkt näringsliv.

– Vi har en väldigt god livsmiljö i Varberg. Betygen på hur man upplever levnadsförhållandena i kommunen vad gäller utbudet på natur, evenemang, nöje och den kommunala servicen är höga, så vi tror på att vi kan kombinera den mindre stadens goda livsvillkor med den stora regionens arbetsmöjligheter. Tittar man på pendlandet med tåg så har vi nästan en balans mellan hur många som pendlar in till Varberg jämfört med hur många som pendlar ut. Det betyder att vi har ett starkt näringsliv.

 

Ny järnväg under staden

 

Kommunikationerna är bra men snart ska de bli ännu bättre. Idag är Västkustbanan inte dubbelspårig hela vägen, utan den är enkelspårig genom Varberg. Detta påverkar kapaciteten i järnvägstrafiken och kommunikationerna, inte bara i Varberg utan även i Halland och västra Sverige. År 2019 kommer det börja byggas en järnväg genom Varberg. Järnvägen norrut mot Göteborg och söderut mot Skåne- och Malmöregionen. Samtidigt sker en ordentlig upprustning av järnvägen österut mot Borås.

För att kunna möta dessa behov lägger vi järnvägen i en tunnel under staden.

– För att näringslivet ska kunna växa måste de ha tillgång till kompetent personal, fungerande kommunikationer för både godsvaror och personal som ska kunna pendla mellan arbetsplats och bostadsort samt tillgång till bostäder för att kunna rekrytera kompetent personal. För att kunna möta dessa behov lägger vi järnvägen i en tunnel under staden för att frigöra mark centralt. Tunnelprojektet gör att vi kommer att kunna bygga minst 2500 nya bostäder i centrala Varberg och minst lika många till på Värö. Samtidigt får vi en dubbeljärnväg på Västkustbanan och en tågstation i centrala Varberg.

Genom den här satsningen kommer Varberg att expandera vad det gäller nya bostäder och etableringsområden för näringslivet. I förlängningen betyder det även att kommunen kommer att få fler stationslägen mellan Varberg och Kungsbacka.

 

Varbergs innerhamn

Varbergs innerhamn, ett stenkast från centrum och stationsområdet.
 

En bra mötespunkt

 

I Varberg satsar man på näringslivet. Därför anordnas det i oktober månad en näringslivsgala där framgångsrika och nytänkande företag uppmärksammas och prisas.

– Galan är ett bra tillfälle för många inom näringslivet att lyfta fram positiva saker som har hänt under året. Men framförallt är det en bra möjlighet för många företag att både träffas under trevliga former och att hitta nya kontakter.