Vilka företagsledare tänker inte med skräck på de som dominerade sina marknader i årtionden för att sedan försvinna helt på ett par år när branschen förändrades totalt?

De företag och regioner som ­omfamnar den förändring som vi står inför kommer att vara ­vinnarna. Det är de som kommer att fortsätta att dominera sin bransch eller bli de nya jättarna.

 

Motor i utvecklingen

Kompetenta och förändrings­benägna människor, framförallt ­ledare, är motorn i den ­utvecklingen och de människorna kommer att vara den nya tidens hårdvaluta. Människor som kan röra sig i takt med tiden och leda förändring i det som är helt nytt ­växer inte på träd.

"De är värda sin vikt i guld för varje företag"

De är värda sin vikt i guld för varje företag som jobbar mot förändring och framgång. Så, varför ta risken att missa hälften utav de människorna genom att inte ta ­tillvara på kvinnorna?

På universiteten i dag är det en större andel av de kvinnliga ­studenterna än av de manliga som strävar efter en chefsposition.

83 procent av kvinnorna vill bli ­chefer, av männen är det endast 67 procent. (Allbright studie (2015) ­Färdigbantat, dags för kompetens).

 

Ta tillvara på all potential

För att ta tillvara på all potential är det viktigt att alla individer får en rättvis bedömning utifrån sina egenskaper och sin prestation, inte kön. Dessutom ges lika möjligheter att ­utvecklas där de befinner sig. När det görs så innebär det även en förbättring för individen som får ­möjlighet att vara självständig och att styra sitt eget liv utan att vara beroende av någon annan.

"­Makten i näringslivet ska vara jämnt ­fördelad mellan män och ­kvinnor"

Magent arbetar för att ­makten i näringslivet ska vara jämnt ­fördelad mellan män och ­kvinnor, bland annat genom ­utmärkelsen Female Leader Engineer som varje år tilldelas en kvinnlig civil­ingenjörsstudent som utmärkt sig i ­problemlösning och sitt sätt att leda människor.

Utmärkelsen har åtta partner­företag; Volvo Cars, Ericsson, ­Fortum, Sandvik, Scania, ­Skanska, SSAB och Stora Enso. Dessa ­företag har förstått vikten av att hänga med och ta tillvara på hela ­kompetensbasen.

Så här säger Hanna Fager, HR-chef på Volvo Cars om varför de är med i Female Leader Engineer: "Vi på Volvo Cars är också med i Female Leader Engineer. Vi ser att mångfald berikar, vi får ett bättre arbetsklimat och innovationsförmågan ökar. Genom att fokusera på våra medarbetares styrkor, vara ­nyfikna och arbeta tillsammans kan vi göra en stor skillnad. Målet är att ha minst 35 procent kvinnor i ledande positioner år 2020, samt minst 35 procent ledare med ­internationell bakgrund. Att vara en partner i Female Leader Engineer ger oss möjlighet att komma närmre de bästa talangerna och visa vad vi står för som ­bolag, samtidigt som vi bidrar till ett mer jämställt näringsliv."

 

Några av kvinnorna bakom Female Leader Engineer. Foto: Louise Linder

Några av kvinnorna bakom Female Leader Engineer. Foto: Louise Linder

 

Bidrar till en bättre tillvaro

En diversifierad miljö, där jämställdhet mellan könen är en ­aspekt, leder till mer framgångsrika företag och regioner samt ­bidrar till en bättre tillvaro för den enskilda individen.

Ett jämställt näringsliv där vi tar tillvara på all potential är ett steg på vägen till ett bättre samhälle för oss alla.    

 

Fakta om Magent:

Magent arbetar för att makten i näringslivet ska vara jämnt fördelad mellan män och kvinnor. Magent verkar genom den årliga utmärkelsen Female Leader Engineer och det kvinnliga nätverket FLE Alumni. I Female Leader Engineer identifieras nyexaminerade kvinnliga civilingenjörer med potential för ledarroller i framtiden. Urvalsprocessen fungerar också som en unik mötesplats mellan unga kvinnor och svensk industri.  Magent arbetar även med att informera om möjligheterna med jämställdhet i vad vi kallar Visionsarbetet som syftar till att med kreativa och nytänkande metoder väcka debatt och utmana förväntningar på kvinnor i karriären samt sprida kunskap i jämställdhetsfrågor.