En vänlig och spektakulär byggnad som har en ambitiös miljöprofil är ord som bäst beskriver det nya kontorsprojektet Valle Wood i Helsfyr i Oslo. Projektet som endast ligger fyra kilometer från stadskärnan kommer att få en naturnära nordisk karaktär och bidra till den nya moderna och innovativa stadsbilden i området. De fem nya kontorsbyggnaderna kommer att bli granne med den nybyggda stadion som blev klar 2017.

– Helsfyr genomgår en transformation från att tidigare ha varit ett anonymt område till att bli ett komplett område med kontor, bostäder och service, förklarar Christian Hvass på NCC i Norge.

 

Ursprungsplanen fick justeras

Det hörde inte till ursprungsplanen att bygga kontoret i massivt trä, det beslutet togs först långt senare in i projektet.

– Vi fann att det var mest bärkraftigt och därmed också den bästa lösningen. Det finns många fördelar med att bygga i trä och i Norge har vi en gedigen kunskap av träkonstruktioner.

 

Planritning. Foto: Pexel

Det finns många fördelar med att bygga i trä och i Norge har vi en gedigen kunskap av träkonstruktioner, menar Christian Hvass. Foto: Pexel

 

Sunda miljöer med precision

Byggnader i trä premieras på den politiska agendan och är enligt Christian Hvass ett mer miljövänligt alternativ som också bidrar till att skapa sunda miljöer. Ytterligare fördelar är att själva byggnaden blir lättare och dessutom är enkel att montera på plats. Trä som material tar effektivt upp fukt i luften vilket ger ett bra inomhusklimat.

– Det är trevligare och blir mindre bullrigt när man bygger med trä och vi vet av erfarenhet att folk trivs i miljöer som är skapade av naturmaterial.

Att bygga i trä är i sig inga konstigheter men kräver precision eftersom det endast tillåter två millimeters felmarginal. Det gäller att alla delar är kapade på exakt rätt sätt för att passa ihop.

– Det är en spännande utmaning som låter oss tänka i nya innovativa banor.

 

En upplevelse

Den moderna designen med de tydliga träelementen i fasaden har en egen karaktär och utmärker sig som byggnad på innovativt sätt. Invändigt är det rymd ljus och den fantastiska takhöjden som är signikativt för byggnaden. Det har hela tiden känts viktigt att exponera träet.

– Valle Wood kommer att bli ett modernt kontor men kommer även att vara en attraktion. Det kommer att bli en upplevelse utöver det vanliga.