– Det är få branscher där produktionseffektivitet kan knytas så hårt till företagets maskiner som inom skogsbruket.

Det säger Johan Burgren, key account manager på Volvo Penta. Han menar att det därför är dags för ett stort kliv i teknikutvecklingen inom det svenska skogsbruket för att nå ytterligare lönsamhet även för mindre aktörer. Och just nu sker en spännande utveckling motorer anpassade till skogsmaskiner.

Stabil och flexibel maskinparkVolvo

– En skogsmaskin måste vara stabil, självgående, flexibel, driftsäker, effektiv men även miljömässigt hållbar. Skärpta utsläppskrav i sin tur bidrar till investeringsbehov i maskinparker som samtidigt måste vara driftekonomiskt fördelaktiga, fortsätter han.  

Låg vikt, kompakthet och enkel installation är framgångsfaktorer för en effektiv maskin som ska ta sig fram i kuperad terräng med minimal påverkan på mark. I nyare maskiner tittar man också på nya placeringar av motorn. Burgren:

 – En flexibel och kompakt motor kan placeras så att arbetsområdet för maskinföraren utökas. När en motor möjliggör ett 360-gradigt svängrum kan många fler arbetsmoment utföras i ett svep, vilket skapar större produktionseffektivitet. Effektivare avverkningstid och snabbare åtkomst till virket bidrar även till minskad bränsleförbrukning. När både miljöklassningen och maskinkonceptet hamnar i framkant blir miljön en vinnare

Nya emissionskrav

För att en maskinpark inte ska bli daterad med förändrade utsläppskrav är det viktigt med motorblock som uppfyller flera standarder. Om samma motorblock för dieseldrivna arbetsmaskiner kan utformas för olika steg kan entreprenörens maskinpark varieras med olika marknaders utsläppskrav.

– När Europaparlamentets emissionskrav träder i kraft 2019 innebär det att vi går från steg IV till V. Få entreprenörer har råd att byta ut sin maskinpark i och med skärpta regler men genom att kunna använda samma motorblock för olika standarder är det ändå möjligt att följa med utvecklingen, säger Johan Burgren.

Tryggheten är även den något som ökar med nya kraftigare motorer.

– En maskinförare ska känna sig trygg med att risken för motorhaveri är minimal även under tuffa omständigheter. Varje arbetsuppgift ska förses med kraft utan risk för en överhettad motor. Numera finns det motorer på marknaden som kräver minimalt med underhåll vilket förlänger serviceintervallerna. Det kan innebära nära 1000 timmar innan det är dags att serva, avslutar Johan Burgren.