20 kvinnliga ingenjörsstudenter anländer festklädda och förväntansfulla till Female Leader Engineers gala på Operaterrassen i Stockholm.

På plats finns också de nio partnerföretagen från näringslivet som är med och aktivt medverkar i programmet. De har alla tagit emot deltagarna i partnerträffar på respektive företag.

 

Bristen är stor

Konversationerna under förminglet handlar om framtiden och de möjligheter som en ingenjörsutbildning innebär. Men också om den rådande bristen på ingenjörer och om det stora behov som finns. Fokus denna kväll är behovet av just kvinnliga ingenjörer. Så vad säger branschen, vad hoppas man uppnå genom denna medverkan? 

– Det finns flera saker vi vill uppnå med det här partnerskapet. Dels det uppenbara, att finna fler fantastiska framtida ledare till vårt bolag. Men också att stötta de bra initiativ utanför vår organisation som kämpar för att öka andelen kvinnliga ingenjörer och kvinnliga ledare i Sverige. Vi önskar såklart att fler tjejer söker sig till ingenjörsutbildningarna och vi måste bli bättre på att informera och kommunicera vilka fantastiska möjligheter som finns inom ingenjörsyrkena, säger Anna-Karin Samuelson, personalchef på Ericsson. 

"Vi måste attrahera dem och lyfta framgångsrika förebilder"

Hon med flera konstaterar att det finns många ambitiösa tjejer på naturvetenskapliga utbildningarna men ställer också frågan vart dessa tjejer tar vägen efter gymnasiet eftersom de hittills inte i tillräckligt stor utsträckning sökt sig till ingenjörsutbildningarna. 

– Vi måste attrahera dem och lyfta framgångsrika förebilder som motiverar och inspirerar vilka spännande och viktiga yrkes som finns.

 

FLE vinnare

Även om endast en av de 20 deltagarna kommer att tilldelas traineeprogrammet är alla redan vinnare enligt Linda Wappling. Foto: Samuel Andersson

 

Möjligheterna är oändliga

Varierande möjligheter finns det gott om och det gäller för företagen att visa att just de är attraktiva arbetsgivare med goda utvecklingsmöjligheter. För fem år sedan anslöt sig Fortum till partnerföretagen och på plats denna kväll finns Anna Vidlund, Head of Operations.

– Det här är ett bra och inspirerande initiativ. Vi är intresserade av att rekrytera och det här är ett bra sätt för oss på Fortum att komma i kontakt med en ny generation ingenjörer. 

 

Förändring är på gång

En representant från vart och ett av partnerföretagen ställer sig på scenen och belyser jämlikhet och vikten av den ur olika aspekter. Det är tydligt att förändringar är på gång och att det finns en vilja att förändra. Företagen som medverkar denna kväll har redan skridit till handling och vidtagit olika aktiva åtgärder. För visst är det så att en förändring först alltid börjar på individnivå med oss själva.

"Unga inom företagen får ett fantastiskt gehör"

”Med dig, och dig och dig” som Anna Wingqvist, en av de fem grundarna av Magent som är företaget bakom Female Leader Engineer, också säger samtidigt som hon pekar ut mot kvällens galadeltagare.

 

Magent styrelse

Magent styrelse, Talent and Project Manager. Foto: Samuel Andersson

 

Jämställdhet i svenskt näringsliv

Även om endast en av de 20 deltagarna kommer att tilldelas traineeprogrammet är alla redan vinnare enligt Linda Wappling som går sista året på Structural Engineering & Building Technology på Chalmers Tekniska Högskola. 

– Det har varit en fantastisk upplevelse. Vi har fått djupare insikt i företagen och de utmaningar de står inför. Unga inom företagen får ett fantastiskt gehör vilket är inspirerande. 

Carolina Holmberg som studerar på Lunds Tekniska Högskola med inriktning energisystem understryker vikten av nätverket de nu är en del av. 

– Det betyder mycket att få träffa, nätverka och utbyta erfarenheter med andra i samma sits. Det är peppande och stärkande. 

– Det är relevant att lyfta tjejerna som är så viktiga för svenskt näringsliv. Engagemanget har ökat markant under åren. Alla här ikväll verkar för jämställdhet, mångfald och inkludering vilket bjuder på mycket glädje, avslutar Ann Eriksson på Skanska.