Att kalla turismen lösningen på landsbygdens frågeställningar och framtida utmaningar är förstås inte helt givet. Men det går inte heller att diskutera landsbygdsfrågan utan att involvera besöksnäringen. Inte minst gällande sysselsättning och attraktion. Härmdagen, på uppstarten med Norrbottens nya regionala utvecklingsstrategi talade Angela Wilkinson, Head of Strategic Forsight vid OECD. Hon sa ungefär: ”Framtidens arbetstillfällen finns knappast inom den traditionella industrin. Där finns en utveckling mot robotisering. Men ingen robot kommer att städa ett hotellrum.”

I en alltmer teknologiserad värld söker vi ett leende och en varm hand.

Framtidens hårdvaluta inom sysselsättningsskapande nischer kommer snarare att vara social kompetens än teknologisk innovation. I en alltmer teknologiserad värld söker vi ett leende och en varm hand. Det personliga. Visst, du kan ha en förarlös transfer från flygplatsen till ditt hotell. Men du kommer inte att ha ett förarlöst hundspann på morgondagens äventyr.

 

Besöksnäringen viktigt i fler aspekter

 

Varför är detta viktigt? För mig som jobbat i besöksnäringen länge, som var med när näringen tog det ambitiösa målet att fördubbla omsättningen från 2010 till 2020 känns det viktigt. I Swedish Lapland har vi ökat omsättningen från 4,1 miljarder till 6,5 miljarder i dag. Vi tror att vi kommer nå målet 2020. På detta vis skapar vi som destination i dagsläget ungefär 4100 jobb. I vår region är min näring är dessutom närmast helt genderneutral, eller till och med fler kvinnor i branschen.

Besöksnäringen är också många människors första kontakt med arbetslivet

Besöksnäringen är också många människors första kontakt med arbetslivet, både unga och nysvenskar. Något som inte ska glömmas bort. Speciellt gällande platsens attraktion och möjlighet att locka folk att stanna kvar och utvecklas. I en internationell miljö med utländksa besökare, fast på hemmaplan.

 

Välkomnar utmaningarna

 

Självklart finns utmaningar för vår bransch. För att lyckas framåt behöver vi, precis som alla andra basnäringar, en stödstruktur från akademi, innovationsmiljöer och politik. Något som också regeringens utredningen för en sammanhållen besöksnäringspolitik visar. Vi behöver hanteras som en helhet, på samma sätt som andra näringar. Vi välkomnar förstås också regeringens tydliga satsning en på Naturturism, där vår destination har en stark position.

Vi gör samma analys som utredningen om behovet av en form för hur våra nationalparker och skyddade naturmiljöer på ett bättre sätt kan nyttjas i ett hållbart kommersiellt naturturistiskt syfte. Vi är en hållbar destination. Vi kommer alltid att värna vår arktiska livsstil och vår kontext i Sápmi. Vi gör det för att det skapar en mer spännande plats att besöka och en mer attraktiv plats att bo på.