AffärsConcept har erbjudit stöd vid upphandlingar sedan 1990-talet och kan framgångsfaktorerna. De ägs sedan 2009 av SKL Kommentus och erbjuder konsulttjänster till alla offentliga beställare inom upphandlingsområdet.

 

Vill skapa mervärde 

– Vi stöttar offentliga upphandlare i alla faser, från utredningar och förstudier till upphandlingar och uppföljningar. Och tack vare samhörigheten med SKL Kommentus Inköpscentral så kan vi också erbjuda kunderna mervärden från respektive områden, berättar Niclas Andersson, chef på AffärsConcept region Väst.

"Syftet med utbildningarna är att hjälpa både beställare och leverantörer"

Utöver konsultverksamheten har de en omfattande utbildningsverksamhet där de numera även vänder sig till det privata näringslivet. Syftet med utbildningarna är att hjälpa både beställare och leverantörer att lyckas bättre med upphandlingar.

– Med den nya lagtexten finns det nya fina möjligheter att ta marknadens hjälp med att definiera det som ska upphandlas. För det krävs -precis som när jag privat ska köpa något- att jag vet vad jag vill ha, om det ska bli en bra affär. Jag brukar säga att tid är upphandlarens bästa vän

Totalt är de över 40 konsulter på AffärsConcept, varav 5 jobbar i region Väst där de har specialkompetenser inom upphandlingsområdet för västra Sverige.

– Det är en stor tillgång att vi har ett antal regionkontor då närheten till kunderna och kunskaper om specifika problemställningar inom just den regionen gör att vi når bättre resultat för kunderna, konstaterar han.

 

En tydlig inriktining 

En styrka inom deras utbildningar är att alla utbildare även jobbar som konsulter, vilket gör att de alltid har aktuell information och kunskap om exempelvis regeländringar och aktuella diskussioner. Det innebär också att utbildningarna får en tydlig inriktning mot tillämpningar av lagar och regler.

"I dag råder en stor brist på entreprenadupphandlare"

– Vi identifierar också kontinuerligt nya områden där det finns behov av mer utbildning. I dag råder en stor brist på entreprenadupphandlare, så därför har vi startat en utbildning för diplomerade entreprenadupphandlare, som även är öppen för privata aktörer.

Sedan ett år tillbaka erbjuder de även en interimstjänst, vilken innebär att en konsult sitter på hel- eller deltid på plats ute hos kunden och stöttar verksamheten inom upphandlings- eller inköpsområdet.

– Detta är ytterligare ett behov som vi vill tillgodose. Vi har ett antal underkonsulter som är beredda att på kort varsel träda in som tillfällig inköpschef eller upphandlare. Vår vision är att vi ska vara offentlig sektors mest värdeskapande samarbetspartner, vilket all vår verksamhet syftar till.