Svenska gruvbolag ligger generellt sett långt fram med sitt ekonomiska, sociala och miljömässiga hållbarhetsarbete men det finns definitivt en förbättringspotential när det gäller att kommunicera hållbarhetsarbetet till omvärlden.

Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet är helt klart en överlevnadsfaktor för gruvbolagen.

– Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet är helt klart en överlevnadsfaktor för gruvbolagen. De metaller som utvinns ur gruvorna är också nödvändiga för att hela samhället ska kunna utvecklas mot en hållbar framtid, därmed fyller gruvbolagen en nyckelfunktion i hela samhällets hållbarhetsarbete, säger Erika Ingvald, enhetschef för Mineralresurser och mineralinformation och gruvnäring på SGU, Sveriges geologiska undersökning.

Hon anser att svenska gruvföretag har varit väldigt duktiga på miljömässig hållbarhet och att möta upp de krav som ställs i svensk miljölagstiftning.

– De svenska gruvföretagen är världens mest klimatsmarta gruvföretag och de tar steg för att bli ännu bättre, säger Erika Ingvald.

De har också de senaste åren börjat lära sig mer om och arbeta mer aktivt med den sociala hållbarheten. Erika Ingvald anser samtidigt att svenska gruvbolag alltid har varit bra på att arbeta med ekonomisk hållbarhet, det kan vara en bidragande faktor till att utvecklingen gör stora framsteg även vad gäller det sociala och miljömässiga hållbarhetsarbetet.

 

Globala hållbarhetsmål är beroende av gruvbolagen

 

– Jag önskar att gruvbolagen vore bättre på att berätta och lyfta fram sitt hållbarhetsarbete, inte minst för att det skulle bidra till ökad kunskap i samhället om deras betydelse, säger Erika Ingvald.

Hon tycker att gruvbolagen ska fortsätta på den väg de slagit in på, men bli duktigare på att informera om långsiktigheten och förutsättningarna för sin verksamhet, för att undvika missförstånd. Samtidigt har de verkligen börjat ta steg i rätt riktning för att förbättra sin kommunikation.

Man kan inte uppnå Parisavtalet eller Agenda 2030 om man inte har en hållbar tillgång energi

– FN Agenda 2030, som består av sjutton globala hållbarhetsmål, engagerar såväl företag som myndigheter och privatpersoner och bidrar till att synliggöra hur allt hänger ihop. Det kommer att vara viktigt för världen framöver. Vi har även Parisavtalet. Man kan inte uppnå varken Parisavtalet eller Agenda 2030 om man inte har en hållbar tillgång energi och på på råvaror från gruvor, säger Erika Ingvald.