I vår senaste väsentlighetsanalys säger våra kunder och intressenter att Vattenfall valt rätt strategi - men de vill se tydliga bevis på aktiviteter och höra om våra utmaningar och hur vi planerar ta tag i dessa. Vi tar åt oss av synpunkterna och jag vill kort berätta om olika spännande projekt med hållbarhet som ledstjärna. Jag tror starkt på affärsnyttan i hållbarhet och jobbar för att få in det i alla våra interna beslut men också ha hållbarhet som en naturlig punkt i samtalet med kunder, leverantörer och andra.

Etablera fler datacenter

Det svenska energisystemets utsläpp är redan i dag ett av de lägsta i världen. Men vi stannar inte där utan intensifierar nu våra olika samarbeten. Ett spännande exempel är partnerskapet med SSAB och LKAB där vi tittar på möjligheterna att ersätta fossila bränslen i stålproduktionen med koldioxidfri el.

Det svenska energisystemets utsläpp är redan i dag ett av de lägsta i världen

Sedan flera år har vi också arbetat för att etablera fler datacenter i Norrbotten och utnyttja de stora fördelarna som närheten till förnybar elproduktion, ett stabilt elnät och ett kallt klimat ger. Hydro66 och flera andra datacenter har redan etablerat sig och för att locka ytterligare bolag samarbetar vi nu med Skellefteå Kraft.

Många fördelar

Ett villkor för att nå vårt mål om 2300 MW vindkraft i drift till år 2020 innebär att till skillnad mot tidigare så äger vi inte allt själva. Vi ser många fördelar med att slå ihop oss med olika finansiella partners vilket vi gjort med AMF Pension och Skandia som ser investeringar i förnybart som en viktig strategisk investering.

Framtiden skapar vi här och nu

En annan viktig komponent för att nå ett mer hållbart samhälle är elektrifieringen av transporter där vi har mångåriga samarbeten med bland annat Volvo, BMW och SL. Vattenfall driver starkt utvecklingen av ett laddnätverk som gör det möjligt för elbilsägare att resa enkelt. Vi jobbar också hårt för att hitta en hållbar lösning med trådlös laddning av t ex bussar. En eldriven buss i stan minskar såväl buller som koldioxidutsläpp markant!

Hållbarhet en självklarhet

Inom vår forskning och utveckling ser jag många nya innovativa produkter som hjälper kunderna i vardagslivet på ett smart sätt samtidigt som vardagen blir mer energieffektiv och många sköna kronor sparas in. Nyligen har vi lanserat ”Smart Fritidshus” som hjälper dig att fjärrövervaka och styra värmen från din mobiltelefon. Vilket underlättar när du inte är på plats!

Att arbeta långsiktigt med hållbarhet är en självklarhet för oss på Vattenfall men vi skulle aldrig klara av det utan de partners och leverantörer vi samarbetar med. Men även du måste bidra – för framtiden skapar vi här och nu – tillsammans.

Fakta

Annika Ramsköld, hållbarhetschef, har arbetat inom Vattenfall i drygt 20 år i olika chefspositioner. Rollen som hållbarhetschef innebär ett överordnat ansvar att identifiera såväl interna som externa hållbarhetsfrågor samt att driva förändringsarbetet.