Fler företag borde se möjligheterna med ett hållbarhetsperspektiv i verksamheten. Det finns en stor potential i att frågor om socialt ansvar, mänskliga rättigheter, etik och miljö integreras i företagets övergripande affärsstrategier. En viktig anledning är att trycket ökar från marknaden; från kunder och konsumenter med värderingar som styr deras val. Men även från aktieägare, finansiärer och politiker.

De som vill driva sin verksamheten framgångsrikt måste ta hänsyn till hållbarhet.

Företagare som vill driva verksamheten framgångsrikt måste helt enkelt ta hänsyn till hållbarhet. Företagen behöver arbeta med sin affärsmodell och vara innovativa i utvecklingen av nya produkter och tjänster. För en del är inte det här ett problem eller ett hinder, man ser det istället som en möjlighet. För dem innebär hållbarhet konkurrensfördelar och affärsmöjligheter.

 

Går ekvationen ihop?

 

Men fortfarande tar en majoritet av svenska små och medelstora företag inte hållbarhetsfrågorna på tillräckligt stort allvar. Det visar Tillväxtverkets undersökning ”Företagens villkor och verklighet 2017”. Mindre än hälften uppger att man jobbar aktivt med miljö, sociala eller etiska frågor. Samtidigt uppger sju av tio företag att man vill växa. Frågan är om den ekvationen går ihop?

Den här situationen innebär ett tilltagande hot, men också möjligheter.

När en allt större del av världens befolkning får högre inkomster vill även dessa grupper få en materiell standard som hittills varit förbehållen invånarna i de rika länderna. Att tillfredsställa behoven genom att utnyttja våra ändliga naturresurser på samma sätt som hittills är inte hållbart. Den här situationen innebär ett tilltagande hot, men också möjligheter.

 

Hållbar konkurrens. Foto: Unsplash

 

Kommer bli vinnare på sikt

 

De företag som har förmåga att använda hållbarhet som en konkurrensfördel kommer att bli vinnare på sikt. När hållbarhet är integrerad i själva affärsmodellen kommer företaget att bli en långsiktig vinnare. I Sverige ligger vi långt fram på hållbarhetsområdet där storföretagen går i bräschen, och med stora satsningar inom forskning och utveckling.

Nu är det viktigt att även de små och medelstora företagen får upp ögonen och utnyttjar möjligheterna till sin egen fördel.