Det finns både kapital och en investeringsvilja på marknaden gällande mindre onoterade bolag. För de start-up bolag som är i behov utav externt kapital kan investerare vara ett bra alternativ till ett privat företagslån av banker. Men det är viktigt att komma ihåg att många gånger handlar det sällan bara om pengar.  

– Både privata affärsänglar och riskkapitalister besitter ofta en stor kunskap som kan vara oerhört värdefull för mindre företag. Förutom att du som entreprenör bygger ett partnerskap får du ofta tillgång till kunskap och kontakter, förklarar Rickard Buch, kommunikationschef på Carnegie. 

 

En utmaning att sålla

Sverige har en väldigt mogen och dynamisk start-up scen för både investerare och start-up bolag med många mötesplatser. Det är inte svårt att komma i kontakt med investerare idag, men det är svårare att hitta former och möjligheter att kunna övertyga dem. 

– Det blir en utmaning för investerare att sålla i mängden och kunna göra djupare analys av bolag som befinner sig i ett tidigt skede av sin utveckling. Det finns många parametrar att titta på - entreprenörens och arbetsgruppens kompetens, marknads- och konkurrenssituationen, produktens eller tjänstens unikitet, hur hållbar affärsmodellen är, om IP-rättigheterna är säkrade och liknande. 

 

Vem tar du in?

Har man möjlighet som start-up bolag att välja fritt mellan olika finansiärer ska man vara noga med vilken typ av investerare man vill ta in. Olika typer av investerare har olika investeringshorisonter, från när de vill ha tillbaka sitt kapital till hur deras modell ser ut. Vill de göra förändringar, hur mycket kunskap kommer de att bidra med och hur mycket ska de ha att säga till om? 

– Har du den förmånen att kunna välja bland investerare är det klart att du ska försöka skapa den relation som är mest värdefull för företaget utifrån de behov du har. Det är inte bara kapital det handlar om utan även andra resurser som kraft, kunskap och vidare nätverk, resurser som kan vara av stort värde för ett litet start-up bolag. 

 

Gör din hemläxa

Det är viktigt att förstå sin publik, i det här fallet investerares mindset. Ofta är entreprenörerna besjälade av sin innovation och sin produkt, medan investeraren vill veta vilket problem produkten löser och vilka värden det skapar. Start-up bolag måste förstå vilka frågeställningar en potentiell investerare har och förekomma med svar. För investerarna handlar det i grund och botten om att de ska få tillbaka mer än vad de har investerat inom en viss tidsram.  

– Det bästa rådet en entreprenör kan få inför ett möte med en potentiell investerare är att göra sin hemläxa. Man vill kunna svara på så många frågor som möjligt som investeraren kan tänkas ställa. Man bör ha tänkt igenom investerarens mindset ur ett avkastningsperspektiv, inte minst kring de största riskfaktorerna som är kopplade till företaget.   

 

Vem äger rättigheterna?

Allt är tech idag. Bransch efter bransch digitaliseras. Ofta är många lösningar kopieringsbara. Det är lättare att patentsöka en fysisk produkt, digitala lösningar är ofta svårare att skydda och då blir tidsfaktorn avgörande.  

– En viktig parameter som investeraren eftersöker är just IP-rättigheter. Har inte du som entreprenör säkrat rättigheterna och patent på alla tänkbara sätt för din produkt eller lösning så ökar risken för investerarna betydligt.