– Vi genomför hot- och sårbarhetsanalyser för samhällsutvecklingsprojekt som omfattar hotbilder på såväl nära som långt avstånd. Vi analyserar alla skeden av projektet, från tidig organisation och styrning till projektering och tekniska lösningar för förvaltningsskedet.Pär

Vi analyserar hur väl de kan stå emot de risker projektet omfattas av och hur säkerheten kan höjas vid en akut situation. Det kan exempelvis röra sig om att samtliga underentreprenörer i ett projekt analyseras så projektledningen vet vilka de lierar sig med, säger Pär Hansson, vd på FSD Göteborg.

Hot- och sårbarhetsanalyser genomförs främst vid större samhällsutvecklingsprojekt som genererar ett större intresse från omvärlden.

– Den här typen av analyser är en naturlig del av stadsutvecklingsprojekt som omfattas av många olika aspekter, involverade aktörer och delprojekt. Det handlar om att identifiera och förebygga risker innan något oväntat inträffar. Att förebygga är alltid mer kostnadseffektivt än att genomföra brandsläckningsåtgärder när något redan inträffat, säger Pär Hansson.