Däremellan måste de ha bra förutsättningar att ta sig till och från dessa två.

– Det är inte alltid avståndet som är det avgörande för ens välmående, snarare kan det vara tiden det tar att ta sig mellan hem och arbete som påverkar hur man mår.

Ju mer du kan använda infrastrukturen till att knyta ihop ­större och större områden, desto mer ökar ens möjlighet att få ihop ­livspusslet, menar Catharina ­Elmsäter Svärd.

 

Hämmad tillväxt

Är avstånden för stora och komplicerade mellan jobb och bostad kan man vara tvungen att tacka nej till ett bra jobberbjudande. Det kan även vara det omvända, jobbmöjligheten finns men inget ­boende. Företag har då svårt att få den ­kompetensen de behöver.

– Tillväxten blir hämmad om ­staden eller regionen har en ­dåligt ­utvecklad infrastruktur eller om ­bostäder saknas.

Det måste finnas bra möjligheter att ta sig från dörr till dörr, men man får inte glömma bort att det även måste vara enkelt att göra sina byten. Hur tar jag mig till och från stationen, kan jag cykla dit jag ska, kan jag gå eller måste jag ta min bil? Allt måste knytas ihop.

"Infrastrukturen måste få vara ­motorn i bostadsbyggandet."

– Infrastrukturen måste få vara ­motorn i bostadsbyggandet. Dock är det inte bara väg eller järnväg som måste tas i beaktande, den digitala infrastrukturen kommer att ha en stor betydelse i framtiden, likaså el-­infrastrukturen. För att kunna använda oss av den nya smarta ­tekniken är vi beroende av en väl fungerande elförsörjning, ­enligt ­Catharina Elmsäter Svärd.

 

Kompetensförsörjning

Ska man kunna klara av att stadsomvandla eller knyta ihop regionen med hjälp av infrastruktur och byggande av nya bostäder måste man se till att rätt kompetensförsörjning finns.

"Kompetensförsörjningen måste vara på allas läppar"

Både byggsektorn och transportsektorn måste involveras – byggs det nya stambanor och signalsystem måste kompetens finnas att både installera och underhålla dessa.

– Kompetensförsörjningen måste vara på allas läppar, annars kan man drömma om den här stads- och ­regionutvecklingen bäst man vill!