– Sunne har en lång tradition av entreprenörskap, berättar näringslivsutvecklare Kristina Lundberg, Sunne kommun. Som ny entreprenör ska det vara enkelt att starta företag. Vi tar hand om varje företagare och svarar snabbt och rätt på deras frågor. Inom en vecka får man träffa alla tjänstemän som behövs för att starta upp verksamheten. En annan mycket viktig sak är att våra politiker värderar företagande högt! Privata företag satsar och bygger samtidigt som kommunen har ett proaktivt etableringsarbete.

– Nu senast etablerade sig AMV, ett norskt bolag som såg potentialen av läget nära Norge, fortsätter Kristina Lundberg, och vi tror att många fler skulle kunna dra nytta av vårt femminuters-samhälle.

Allan Lunnerfjord, företagare på PrimeBlade AB, ett företag inom verkstadsindustrin, menar att Sunne är en lättarbetad kommun.

– De förstår vad företagare behöver och hjälper gärna till. Vår bank, Fryksdalens sparbank, satsar gärna på annorlunda idéer, och vi har en bra sammanhållning mellan företagarna.