Med devisen ”Trygga människor når längst” vill de behålla och utveckla sin position som en av byggbranschens attraktivaste arbetsgivare.

"Under 2017 ökade omsättningen med drygt 30 procent "

Det går bra för Tuve Bygg. Under 2017 ökade omsättningen med drygt 30 procent och bolaget blev 40 fler medarbetare än året innan och har nu passerat 230 anställda. Men i likhet med den övriga byggbranschen innebär det också stora utmaningar att attrahera nya medarbetare för att kunna möta den ökande efterfrågan.

– För mig är det viktigt att medarbetarna känner sig stolta och trygga i sitt arbete. Jag brukar säga att vi inte ska ha några grå vardagar på jobbet, konstaterar Pekka Merta och fortsätter.

– Allt fler kunder efterfrågar samverkanslösningar. Därför har vi tagit fram ett eget partneringkoncept som utvecklar organisationen och ställer krav på både uppdragsgivare och oss själva. Vår erfarenhet är att partnering resulterar i förbättrad effektivitet, ökad motivation, större ansvarstagande och en ökad trivsel och arbetsglädje, säger Pekka Merta.

 

Samhällsbyggare med socialt ansvar

Tuve Bygg har som mål för sin verksamhet att inte bara vårda och utveckla bolagets relationer med kunder och medarbetare. Bolaget har gått ett steg längre genom att avsätta en del av vinsten till att hjälpa människor i utsatta situationer. Två aktuella exempel är stöd till Stadsmissionen och den frivilliga organisationen Nattvandrarna.

Andra initiativ är medverkan i integrationsprojektet ”Välkommen till framtiden” i samarbete med Göteborgs Stad och Arbetsförmedlingen. När det gäller nya egenutvecklade bostadsprojekt så har bolaget bestämt att de alltid ska byggas enligt miljönormen Svanen.

 

Nytt kontor i Stockholm

Tuve Bygg har sitt starkaste fäste i Västsverige, inte minst är allmännyttan i Göteborg en stor uppdragsgivare. Men bolaget har även etablerat ett nytt kontor för Stockholms-marknaden i Kista.

"Det gäller att välja rätt projekt så vi kan leverera med lönsamhet"

– Vi har ett gott renommé i branschen och det underlättar alltid vid nya etableringar. Det gäller att välja rätt projekt så vi kan leverera med lönsamhet och att vår organisation och medarbetare mår bra under arbetets gång, avslutar Pekka Merta.

Min filosofi är att ha lite is i magen även när marknaden är het. Det gäller att välja rätt projekt så vi kan leverera med lönsamhet och att medarbetare mår bra under arbetets gång, säger Pekka Merta, VD för Tuve Bygg.

Det är mycket på gång nu. Läs mer på tuvebygg.se