Integrationen av de intelligenta systemen har en självklar roll i omställningen till industri 4.0, och för industriföretagen handlar det om att optimera och maximera de intelligenta systemens möjligheter.

De främsta utmaningarna är att intelligenta system gör företag mer sårbara för olika former av cyberattacker.

– Utvecklingen av intelligenta system går fort och de industriella tillämpningarna är många. De främsta utmaningarna är att intelligenta system gör företag mer sårbara för olika former av cyberattacker och att systemen kräver en kraftfull big data-infrastruktur som kontinuerligt kan processa stora mängder data. Ytterligare en utmaning är att selektera vilken data som är central och viktig utifrån de stora datamängder som hanteras, säger Iman Hamadeh, Ansvarig för Advanced driver-assistance systems hos Altran, Sverige.

Förbättrade kundupplevelser

Självkörande fordon är ett exempel på en konkret tillämpning av intelligenta system och är redan verklighet på många håll. En av fördelarna är att dessa fordon kan bidra till att förändra transportindustrins agerande vad gäller fleet management. Ett självkörande fordon är ständigt uppkopplat och processar stora mängder data för att kunna manövreras på ett så säkert sätt som möjligt. Många flygbolag, operatörer och tillverkare utvecklar Internet of things-teknik för att effektivisera underhållet av sina produkter och för att förbättra resenärernas upplevelse och säkerhet.

Trots att det finns en del säkerhetsaspekter får vi inte glömma alla fördelar dessa system.

– Teknikutvecklingen har redan kommit långt och de närmaste åren kommer mycket fokus förmodligen att ligga på de juridiska, ansvarsmässiga och säkerhetsmässiga frågorna kring intelligenta system. Vi ser redan att IoT och intelligenta system förändrar grundförutsättningarna för många industriföretag, bland annat inom logistik, transport och telekom. Trots att det finns en del säkerhetsaspekter får vi inte glömma alla fördelar dessa system genererar för samhället i stort, inte minst gällande miljön, säger Iman Hamadeh.

– I framtiden kommer vi exempelvis att kunna styra väldigt mycket via våra mobiltelefoner. Intelligenta system kan bland annat hjälpa flyg- och tågbolag att förbättra sina kundupplevelser eftersom systemen agerar proaktivt vad gäller säkerhet och underhåll, säger Iman Hamadeh.