Klimatet är en styrka

– Datacenters är hett i Norra Sverige! Dels genom större etableringar, som Facebook, och mindre som Acon, Infocube, Atea mfl. Detta tillsammans med världsledande forskning inom framtidens molntjänster vid främst Umeå universitet och avknoppningar därifrån, som Elastisys, gör att datacenters är ett område som har stor potential i norr. Plus – såklart - att det är tillräckligt kallt här uppe så centren enkelt kan kyla ner sina anläggningar.

 

Utvecklar den smarta staden

– Framtidens städer kommer vara mycket smartare i form av tekniska lösningar. Umeå, norra Sveriges största stad, är en av tre städer i Europa som är utvalda av europeiska kommissionen för att testa, implementera och påskynda utvecklingen av en modell för smarta städer i Europa.

 

Smarta start-ups

– Flera av framtidens smarta lösningar inom handel tas fram av ett antal start-ups från norr. Shimmercat och Smart Video är två som har helt nya lösningar för e-handel. Samtidigt finns det  flertalet framgångsrika e-handelsbolag som Rapunzel of Sweden och Cyberphoto som kan testa lösningarna som tas fram.

 

Framtaget av InfoTech Umeå, en satsning inom inkubatorn Uminova Innovation