Grunden till Industri 4.0 och den smarta fabriken ligger i Industrins Internet of Things (IIoT) och Big Data. Målet är en självorganiserad, smart fabrik där all produktion är helt automatiserad, och dess produkter bär med sig information om hur och till vem den ska tillverkas.

– Det innebär större kundanpassningsförmåga och kraftigt reducerad time-to-market, med lägre lagernivåer och färre produkter i arbete som resultat, säger Hans Eliasson (t.h.), vd på ifm electronic.

Digitala och helautomatiserade värdekedjor innebär dessutom lägre produktionskostnader, vilket öppnar upp för industrier att överväga fabriker i Sverige istället för lågkostnadsländer, som idag.

Digital infrastruktur krävs

– För att Big Data och så även den smarta fabriken ska bli verklighet på riktigt krävs dock enheter som gör produktionsdata tillgänglig, och infrastruktur som kan överföra rätt data till rätt system, säger Gary Troberg (t.v.), produktansvarig säljare på ifm electronic.

Företaget medverkar nu till att producerande industrier inom en rad olika branscher får möjlighet att utnyttja redan existerande produktionsmiljö för att bygga självorganiserade system.

ifm electronics, med över 45 års erfarenhet inom givarteknik, etablerades 1972 i Sverige och tillverkar lösningar inom automationsindustrin. Företaget medverkar nu till att producerande industrier inom en rad olika branscher får möjlighet att utnyttja redan existerande produktionsmiljö för att bygga självorganiserade system. Företagets IO-Link-system bygger på den enda standardiserade IO-tekniken och erbjuder punkt-till-punkt-förbindelse mellan platser och enheter, oberoende av systemmiljö.

– En stor del av de data som krävs för en smart fabrik existerar redan men i form av analoga och ostrukturerade signaler. Med hjälp av IO-Link-givare kan analoga signaler registreras och omvandlas till digitala mätvärden, som sedan fördelas rätt data via smarta gateways till rätt affärssystem eller databas, säger Gary Troberg.

Nya affärsmöjligheter

Potentialen i IO-Link medger en kostnadseffektiv, helt sömlös kommunikation med en infrastruktur som enkelt kan byggas ut så lite eller så mycket som behovet kräver. Genom ett nät av information som distribueras till verksamhetens styr- och affärssystem används Big Data på ett värdeskapande sätt. Det skapar försprång inför framtidens affärsmodeller som mer och mer kommer att domineras av eftermarknadssupport.

ifm electronics IO-Link-system är ett kostnadseffektivt sätt att börja bygga den smarta fabriken redan idag. Utmaningen för företagen ligger i att börja testa hur informationen ska användas, avslutar Hans Eliasson.