Urban KadvikTiden är en resurs som vi alla använder och den är jämnt fördelad mellan individer, företag och länder. En sekund är lika lång för en erfaren medarbetare på Skatteverket i Umeå, som för en ung fintech-entreprenör i Stockholm. Fler än jag har säkert funderat och dagdrömt om möjligheten att kunna stanna tiden. Tänk vilken konkurrensfördel att i ett visst läge kunna stoppa alla andra för att själv analysera, leverera, utveckla och sedan släppa på tiden igen. Dessvärre går inte det, det som nyss var framtid blir historia.

Konkurrensutsatt bransch

För entreprenörer i en hårt konkurrensutsatt bransch tickar klockan fort. Produkter och affärsidéer utvecklas dygnet runt av medarbetare i olika tidszoner. En vecka kan vara skillnaden mellan att ligga i framkant och leda utvecklingen och att vara hopplöst efter. För en statstjänsteperson spelar det kanske inte så stor roll om man fattar beslutet den här veckan eller veckan därpå. För våra lagstiftare kanske det inte är avgörande om en lagändring kommer den här mandatperioden eller nästa. Saker måste ju utredas, remissbehandlas, analyseras och förankras innan man skrider till verket.

Saker måste ju utredas, remissbehandlas, analyseras och förankras innan man skrider till verket.

Jag är en vän av genomtänkta beslut och har förståelse för att saker ibland måste få ta tid. Under förutsättning att tiden används till effektivt utredande och noggrann analys. Men jag är övertygad om att i ett land som vill ligga i framkant när det gäller företagande är det viktigt att politiker, myndighetsmedarbetare och entreprenörer förstår att de uppfattar tiden olika. En politiker som lovar att ett problem ska åtgärdas tänker kanske inom den här mandatperioden, samtidigt som entreprenören utgår från att det är klart det här kvartalet.

Många av framtidens arbetstillfällen kommer att skapas i entreprenörsdrivna företag. För att Sverige ska skapa ett välmående näringsliv behövs samförstånd och en dialog mellan näringsliv, politiker och myndighetspersoner. Det gäller inte bara hur reglerna ska utformas utan även frågan om hur snabb en förändring kan och bör vara.

Överbygg missförstånden

När det finns ett avstånd och man inte förstår varandra är det lätt att vända ryggen mot och kritisera. Det sägs att politikerna inte förstår varför och hur snabbt entreprenörerna behöver förändringar. Att entreprenörerna tror att det går att stifta hållbar lagstiftning med verkan från igår. Och att Skatteverket tror att alla företagare fattar beslut som går ut på att lura staten på pengar.

Det är viktigt att överbrygga de här missförstånden och skapa en tydlig agenda mot ett gemensamt mål; det är dags att börja samarbeta för att Sverige ska bli världens bästa entreprenörsland.

 

Urban Kardvik
Auktoriserad skatterådgivare på Grant Thornton

Foto: Grant Thornton