Svaret är naturligtvis innovationer och utveckling. Digitalisering och robotisering är inga modeord för industrin. De är ett faktum, och har så varit en lång tid. Vi ser det på arbetsplatserna, där människor och maskiner samverkar i produktionen. Och vi ser det i vardagen: Varje gång vi kollar vädret, nyheterna eller våra vänners statusar i den smarta telefonen.

Betyder det att industriarbetaren har spelat ut sin roll? Att hela framtidens teknikutveckling kommer att skötas av ingenjörer – och produktionen av robotar?

Människor och maskinerAnders

Nej, tvärtom. Människor och maskiner kommer att utvecklas tillsammans även i fortsättningen. I morgondagens industrier kommer teori och praktik att i ännu högre grad komplettera varandra. Industrins anställda kommer att vara välutbildade med delvis andra arbetsuppgifter än idag.

Det visar inte minst erfarenheterna från projektet Flaggskeppsfabriken, som kartlagt åtta globalt framgångsrika industriföretag som bedriver tillverkning i Sverige. Görandet och lärandet förutsätter varandra. Försvinner görandet, så försvinner också lärandet.

I ett industriklimat som förenar handen med tanken sker ständigt nya innovationer

Det är när arbetarens yrkesskicklighet möter ingenjörens som de riktigt nydanande teknikinnovationerna blir till. I digitaliseringens och robotiseringens tidevarv är alla industrier som vill hänga med i utvecklingen beroende av praktiska teoretiker och teoretiska praktiker. Olika kompetenser, både tekniska och sociala, behöver smälta samman för att finna nya tekniska lösningar som å ena sidan spränger gränser för vad som tidigare varit möjligt – å andra sidan förmår att vara applicerbara och användarvänliga.

I ett industriklimat som förenar handen med tanken sker ständigt nya innovationer. Och där finns frön till morgondagens succéprodukter. Alla framgångssagor börjar med en idé och ett utförande.

Yrkesutveckling

Yrkesutveckling är livsnödvändigt för både industriföretagen och de anställda. Företagens framgång är beroende av att de anställda vid varje givet tillfälle har rätt kompetens för de arbetsuppgifter som ska utföras. På samma sätt är de anställdas trygghet beroende av att de har uppdaterade kunskaper. Det kräver gedigen grundutbildning, ständig fortbildning och möjligheter att omskola sig flera gånger under ett arbetsliv.

När den tekniska utvecklingen går allt fortare blir de anställda i industrin allt viktigare

När den tekniska utvecklingen går allt fortare blir de anställda i industrin allt viktigare. Människor är inte maskiner, men människor behövs för att plocka det bästa ur maskinerna.

Framtidsutsikterna för den svenska industrin är mycket goda. Det förutsätter dock att all yrkesskicklighet förenas i förädlingen av nya avancerade produkter. 

Anders Ferbe,
Förbundsordförande IF Metall