Nu satsar man på projekt som ytterligare ska stärka kommunens attraktivitet för ­invånare, näringsliv och besökare. Kungsbacka kommun har gjort sig känt som en naturskön och grönskande kommun med närhet till havet, öppna landskap men också skogsbygd. Inte minst är det en attraktiv plats för ­turister och sommarboende, men kommunen satsar också stort på ­attraktiva bostäder och boendeformer som kan möta olika ­behov hos det ­växande ­invånarantalet.


En dynamisk kommun

– Kungsbacka är en dynamisk ­tillväxtkommun, säger Emma Kjernald, chef för Samhällsbyggnadskontoret. I Kungsbacka bygger vi för alla, här är alla välkomna. Här finns valfrihet, mångfald och livskvalitet som ständigt lockar nya invånare.
Nu satsar kommunen ytterligare på ­bostäder och service. Nya bostadsområden, ny park och nytt badhus är alla viktiga projekt som ­ytterligare ska stärka Kungsbacka kommuns vision och mål om det goda livet med puls och natur, ett starkt företagsklimat samt mångfald och ­nytänkande.

"Cirka 450 bostäder ska byggas"

– Genom projekten Aranäs 3 och 4 ska cirka 450 bostäder byggas men ­förutom bostadskvarteret innebär planförslagen även utbildningslokaler och kontor, ­berättar Emma Kjernald.

Stadsdelen Aranäs 3 byggs successivt ut enligt en struktur och etappindelning som kommunfullmäktige ­beslutade 2005. För Aranäs 4 ­godkände byggnadsnämnden detaljplanen 12 ­december 2017. Kommunfullmäktige antog detaljplanen 6 februari 2018.

 

Förstärker innerstaden

Det nya badhuset i sin tur ska påbörjas under 2018, med invigning ­under 2020. I ­Kungsbackas nya badhus kommer det att finnas familjebad, gym, kafé och ­relaxavdelning. Söder om badhuset finns ett stort ­entrétorg som binder samman badhusets ­huvudentré och ishallens huvudentré. Därtill har den nya parken som ­anknyter till ­entrétorget i söder utformats för att bli en ny ­målpunkt i ­staden.

Samtliga satsningar sker i nära anknytning till innerstaden för att förstärka denna. Så även det nya badhusområdet som är en viktig plats i Kungsbacka ­ kommun.

"Området är ovanligt centralt placerat"

– Området är ovanligt centralt placerat och dess centrala läge blir mer och mer påtagligt när Aranäs stadsdel och Kolla Parkstad byggs ut. Området ligger ­också i direkt anslutning till Kungsbackaån som ska utvecklas med tre delar till ett lättillgängligt ­park- och rekreationstråk, ­berättar Emma ­Kjernald.