Samtidigt som byggbranschen upplever en kraftig tillväxt och kompetensbehovet är nästintill omättligt så brottas de med en kultur där bristande mångfald skrämmer bort många potentiella medarbetare.

Det har varit och är delvis fortfarande en mycket mansdominerad arbetsplats.

– Det har varit och är delvis fortfarande en mycket mansdominerad arbetsplats. Det har aldrig varit ett mål, utan har mest blivit så genom att man rekryterar i kända nätverk och inte aktivt tänkt igenom sin rekryteringsprofil, förklarar Maria Hernroth, Hållbarhetschef på Peab.

 

Bryta mönstret

 

På Peab beslutade man sig för ett par år sedan att på allvar bryta det mönstret och har genom olika insatser börjat bygga en helt ny inkluderande kultur.

– Grunden i våra satsningar är insikten om att okunskap är ett av de viktigaste skälen till exkludering och kulturproblem.

För att motverka okunskapen har de under ett par år drivit en utbildning ute på arbetsplatser där de diskuterar frågor som likabehandling, etik och mångfald.

Vi har hittills utbildat ca 5000 medarbetare över landet.

– Vi har hittills utbildat ca 5000 medarbetare över landet och många fler lär det bli. Vår ambition är att hålla utbildningarna så jordnära det går, det är inte mycket prat om visioner utan mer om vilka praktiska åtgärder som faktiskt gör skillnad, förklarar Maria Hernroth.

 

Språkintroduktion

 

En viktig fråga hon uppmanar alla att ställa sig är vilken kultur de vill ha i branschen, och det är också en fråga de ofta lyfter internt.

Vi behöver nya kreativa former för att hitta kompetenser utanför de vanliga cirklarna.

– Vill vi locka de bästa kompetenserna så behöver vi skapa ett internt klimat så att alla känner sig välkomna. Sedan behöver vi också hitta nya kreativa former för att hitta kompetenser utanför de vanliga cirklarna.

Under hösten 2015 gick Peab med i 100-klubben, den satsning regeringen gjorde för att bidra till att de nyanlända snabbt kunde komma i arbete. 100-klubben innebär ett åtagande att under 3 år ta in 100 nyanlända på företaget och få dem i praktik eller arbete.

– Hittills har vi tagit in 60 nyanlända, vilket känns mycket bra, konstaterar hon.

Peab har även startat Språkintroduktion på Peabskolan, där de tagit in 100 nyanlända ungdomar som får med sig både svenska språket och svenska grundskoleämnen samtidigt som de får en introduktion till branschen.