Regionen har dessutom en enorm potential i sina många styrkekluster i absoluta världsklass. Trots det saknas kompetens i våra företag, det är gemensamt för i stort sett samtliga bolag i regionen. Lösningen stavas samverkan.

Ett tecken på kompetensbristen är att flera företag nu sänkt sina anställningskrav, bland annat till att du endast behöver kunna hantera engelska på en nivå där du kan ta till dig föreskrifter. Många gånger finns inget krav alls på utbildning.  Vår nackdel är också att arbetsmarknaden är för liten, vi är helt enkelt för få invånare för att få in rätt kompetens i företagen.

Krävs bättre kommunikation

För att vårt Västsverige ska stå sig i konkurrensen och utvecklas, därtill växa i invånarantal, krävs först och främst bättre kommunikationer. Snabbare och fler tåg samt bättre bussförbindelser innebär genast en större geografisk arbetsmarknad. Men vi måste också locka fler att flytta till vår region och för det krävs ett ökat bostadsbyggande. Just nu saknar i princip alla kommuner i regionen bostäder. Samtidigt som att kompetensbristen inom byggsektorn är akut. Som det är nu krävs rejäla samarbeten för att få mer kompetenta medarbetare inom såväl privat som offentlig sektor.

Att växa har sina utmaningar

Att växa har sina utmaningar. Vi måste bygga våra städer och infrastruktur hållbart, och på ett sätt där också framtidens teknik tas tillvara. Bland annat ska bilen integreras på ett smart sätt utan att ta för stor plats. Det kan innebära allt från att främja cyklister och självkörande bilar till elektrifiering och digitalisering inom stadsutveckling. Här har Västsverige en unik position att utgå från. Västsverige har gjort sig kända för att vara duktiga på samverkan mellan akademi, näringsliv och det offentliga. Så kallade trippelhelixsamarbeten. Vi har alla förutsättningar att bli världsledande i att utveckla dessa samarbeten ännu mer, bland annat genom att skapa testbäddar och testarenor i våra städer. På så vis kan vi hitta nya vägar till hur vi kan bli världens mest hållbara region.

Prövar olika lösningar

Vi ser redan flera exempel på hållbar samverkan i vår närhet: NCC i Göteborg satsar på prefabricerat byggande som är billigare och bättre för miljön. AB Volvo har Electromobility med bland annat electricitybussarna i Göteborg, Volvo personvagnar satsar på laddhybrider, vi utvinner energi ur havsströmmar via företaget Minesto, HSB Living Lab testar hållbara hus där de inneboende är med och prövar olika lösningar, Stena Line har utvecklat världens första och hittills enda fartyg som konverterats för att kunna drivas på metanol. Vi arbetar även med att förtäta staden vilket också gynnar oss i ett hållbarhetsperspektiv.

Göteborg utmärker sig redan inom hållbarhetsarbetet

Göteborg utmärker sig redan inom hållbarhetsarbetet genom att dela ut ”lilla nobelpriset” inom hållbarhetsområdet. Göteborgspriset för hållbar utveckling. Pristagare har varit allt från personer inom cirkulär ekonomi, till klimatfrågan och passivhus. Priset har delats ut sedan 17 år tillbaka. Det visar på att regionen var tidigt ute och fortsätter arbetet för att profilera sig inom hållbarhet. En röd tråd som går igenom det mesta som regionens kommuner uträttar och utvecklar. Om vi lyckas med konststycket att bli en av världens mest miljövänliga regioner; satsa på fler samverkansprojekt, testbäddar och bra infrastruktur, blir vi ännu mer attraktiva. Det kommer att leda till att fler letar sig hit och att vi får mer kompetens i företagen. En win-win situation helt enkelt. Välkommen till en proaktiv hållbar region.

Johan Trouvé,
vd Västsvenska Handelskammaren