Investeringarna bidrar till att göra elnätet tryggare och mer tillförlitligt, exempelvis i samband med stormar.

– Vi ser bland annat till att ledningar som är känsliga för väder och vind ersätts av nedgrävda ledningar. Vi byter även ut teknik och moderniserar komponenterna i elnätet. Vår målsättning är att erbjuda våra kunder en minst lika säker elleverans även i framtiden, säger Jonatan Björck, presschef på Ellevio.

 

Fördubblat investeringarna

 

Ellevio mer än fördubblar sina investeringar i elnätet längs med västkusten fram till 2019.

– Ett fungerande elnät är en förutsättning för att i princip allt annat i samhället ska fungera och utvecklas. Våra elnätsinvesteringar ger bland annat våra kunder utökade möjligheter att vara aktiva när det gäller att styra sin egen elanvändning. Investeringarna rustar även för att fler kunder ska kunna investera i egna solcellsanläggningar. Många kunder undrar vad de betalar för, den här typen av nödvändiga investeringar finansieras av just elnätsavgiften, säger Jonatan Björck.