– Allt fler befintliga och nya stadsdelar i Göteborg väljer att satsa på sopsugssystem som en del av arbetet med att skapa hållbara stadsdelar. Lindholmen, Eriksberg,Mikael Kviberg och Kvillebäcken är några av de områden som valt att investera i sopsugsystem, säger Mikael Pernheim, försäljningschef på Envac.

I bostadsområden som valt sopsugssystem minskar den tunga trafiken eftersom sopbilar inte behöver trafikera gatorna. Det går hand i hand med stadens målsättning att minska trafiken. Lokalerna i bostadshusens markplan behöver inte heller användas till soprum utan kan istället nyttjas av caféer, butiker och sociala mötesplatser.

– Sopsugssystem bidrar till trivsammare och säkrare bostadsområden med mindre buller och mindre miljöpåverkan. Brandriskerna och ohyra minimeras med detta helt slutna system.   Staden behöver inte heller gå miste om parkeringsintäkter på de ytor som annars skulle ha fungerat som avlastningsplats för sopbilar, säger Mikael Pernheim.