Långsiktiga investeringar i samhällsbyggnad och infrastruktur är två viktiga hörnstenar för en fortsatt tillväxt i Västsverige. Morgondagens infrastruktur byggs idag vilket ställer krav på robusta och hållbara anläggningar, såväl över som under jord.

– Alla infrastrukturprojekt, inte minst underjordiska anläggningar, är komplexa och omgärdade av höga krav på planering, byggnation och underhåll, säger Tomas van Zalingen, vd på Technology for Infrastructure projects, Tfip.

Företaget medverkar som komplett installationskonsult vid några av Västsveriges största anläggningsprojekt

 

Visuellt och informativt i 3D

 

Enligt Tomas van Zalingen stavas några av framgångsfaktorerna i stora, komplexa projekt en god samsyn men också exakt information.

Samhället och tekniken utvecklas i allt snabbare takt.

– Samhället och tekniken utvecklas i allt snabbare takt. Vi måste dock fortfarande tänka långsiktigt, kostnadseffektivt och hållbart vad gäller vår infrastruktur.

Tfip använder sig av intelligent 3D-modellering under planeringsstadiet vilket inte bara gör att infrastrukturprojekt kan visualiseras för effektivare beslutstagning. Dessutom skapas objekt med tillhörande egenskaper som material, byggdelar och klassificering.

– Information som finns digitalt lättillgänglig under hela livscykeln rationaliserar inte bara själva bygget utan också underhållsprocessen. Resultatet blir kostnadseffektiva men också mer hållbara samhällsbyggnader, avslutar Tomas van Zalingen.